MSM eli metyylisulfonyylimetaani on rikkipitoinen, vesiliukoinen yhdiste, jota kutsutaan joskus orgaaniseksi rikiksi. MSM:ää esiintyy luontaisesti ihmisissä, eläimissä ja monissa kasveissa. Muun muassa hedelmät, maissi, tomaatit, tee, kahvi ja maito sisältävät hyvin pieniä määriä ainetta. MSM:ää valmistetaan myös laboratorioissa. OPTI-MSM on MSM:n muodoista tutkituin. OPTI-MSM on patentoitu aine, joka on valmistettu perusteellisessa prosessissa, jossa MSM:stä saadaan poistettua epäpuhtaudet nelinkertaisen tislauksen avulla, jolloin jäljelle jää vain puhdas MSM.

Käyttö ravintolisänä

MSM:ää on käytetty ravintolisissä jo pitkään. Yhtenä merkittävänä aineen suosiota lisänneenä tekijänä on pidetty Stanley W. Jacobin, Ronald M. Lawrencen ja Martin Zuckerin vuonna 2000 ilmestynyttä kirjaa The Miracle of MSM: The Natural Solution for Pain, joka suosittelee MSM:ää turvallisena ja luonnollisena hoitona moniin kipu- ja tulehdustilohiin. Vuonna 2006 Kim ym. totesivat, että Yhdysvaltojen markkinoilla oli ainakin 52 valmistetta, jossa MSM oli ainoana vaikuttavana aineena, ja ainakin 30 valmistetta, joissa MSM oli yhdessä muiden vaikuttavien aineiden kanssa.

MSM:ää käytetään yleisesti suun kautta nautittuna tai iholle levitettynä muun muassa kroonisen kivun, nivelrikon, niveltulehduksen, nivelreuman, osteoporoosin, limapussitulehduksen, jännetulehduksen, jänteiden turvotuksen, tuki- ja liikuntaelinten kivun, lihaskramppien, arpikudoksen, raskausarpien, hiuskadon, ryppyjen, auringon tai tuulen polttaman ihon, silmätulehduksen, iensairauksien ja haavojen hoitoon. Suun kautta nautittuna ainetta käytetään myös muun muassa allergiaoireiden, ummetuksen, vatsahaavojen, PMS-oireyhtymän, mielialan vaihtelujen, liikalihavuuden, verenkiertohäiriöiden, korkean verenpaineen, korkeiden kolestrolitasojen, tyypin 2 diabeteksen, maksaongelmien, Alzheimerin taudin, autoimmuunijärjestelmän häiriöiden, HIV-tartunnan ja AIDS:in, rinta- ja paksusuolen syöpien, silmätulehdusten, limakalvojen tulehdusten, migreenin, parasiittitartuntojen, hiivatulehdusten, hyttysten puremien ja säteilymyrkytysten hoitoon.

Huolimatta siitä, että MSM:ää käytetään monenlaisten sairauksien ja vaivojen lievittämiseen, esimerkiksi WebMD:n mukaan ei ole paljoa tieteellistä tutkimusnäyttöä, joka puoltaisi aineen käyttöä. MSM:lle (tai sen sisältämälle rikille) ei ole myöskään määritelty päivittäistä saantisuositusta (RDA). Rikin puutosta ei myöskään ole käsitelty lääketieteellisestä tutkimuksessa.

Supplements_11(1).jpg

MSM ja nivelrikko: mahdollisesti vaikuttavaa

MSM:n vaikutuksia on tutkittu jonkin verran nivelrikkopotilailla. Yleisesti voidaan todeta, että jonkin verran näyttöä aineen positiivisista vaikutuksista on esitetty, mutta tulokset ovat edelleen jokseenkin epävarmoja. Näyttö MSM:n vaikutusten puolesta on merkittävästi heikompaa kuin MSM:n kanssa usein samoissa yhdistelmätuoteissa käytettyjen kondroitiinisulfaatin ja glukosamiinisulfaatin puolesta.

Aihetta käsittelevät review-tutkimukset ja meta-analyysit jakautuvat niihin, joissa jonkinlaista näyttöä MSM:n vaikutuksesta polven nivelrikkoon esitetään ja niihin, joissa näyttöä ei löydetty.

Positiivista näyttöä MSM:n vaikutuksista esittivät Brien ym. (2008) review-artikkelissaan, joka käsitteli kahta, yhteensä 168 potilasta kattanutta tutkimusta. Merkittäviä positiivisia vaikutuksia raportoitiin, mutta tutkimuksissa oli joitakin metodologisia haasteita. Kuitenkin MSM:n katsottiin olevan lumeainetta vaikuttavampaa lievän tai kohtalaisen polven nivelrikon hoitoon. Myös  Ameye & Chee (2006) viittaavat siihen, että parhaan aineiston mukaan on olemassa kohtalaista näyttöä MSM:n vaikuttavuudesta polven nivelrikkoon. Liu ym. (2018) puolestaan toteavat tuoreemmassa systemaattisessa, kahdenkymmenen eri ravintolisän vaikutuksia käden, lonkan tai polven nivelrikkoon käsitelleitä tutkimuksia kattaneessa review-katsauksessaan, että MSM:llä oli tilastollisesti merkittäviä, joskin kliiniseltä merkitykseltään epäselviä, lyhyen aikavälin positiivisia vaikutuksia kipuun. Keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä vaikutuksia ei kuitenkaan havaittu.

Toisaalta Gregory ym. (2008) totesivat, että MSM:ää käytettiin polven nivelrikon hoitoon jo ennen kuin yhtäkään kliinistä tutkimusta aiheesta oli julkaistu. Heidän mukaansa rajallinen näyttö viittaa siihen, että MSM saattaa hieman lievittää joitakin nivelrikon oireita, mutta koska aineen pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta ei ollut luotettavaa näyttöä, aineen käyttöä nivelrikon hoitoon ei tulisi suositella. Brien ym. (2011) puolestaan totesivat meta-analyysissään, joka kattoi kolme satunnaistettua kliinistä tutkimusta, joista kahdessa tutkittiin DMSO:ta ja yhdessä MSM:ää, että näyttö ei tue MSM:n vaikuttavuutta polven nivelrikon hoitoon.

Review-tutkimusten ja meta-analyysien perusteella näyttää tässä vaiheessa olevan vielä epäselvää, kuinka paljon MSM vaikuttaa nivelrikkoon. Vaikka näyttöä positiivisista vaikutuksista on esitetty, epäilyksille on tutkimusten mukaan perusteita.

Knee_18.jpg

MSM ja hapetusstressi: positiivisia vaikutuksia

Tutkimusnäyttöä on esitetty myös sen puolesta, että MSM saattaa vähentää elimistön hapetusstressiä. Nakhostin-Roohi ym. (2013)  tutkivat satunnaistetussa, lumekontrolloidusssa, kaksossokkotutkimuksessaan MSM:n vaikutuksia hapetusstressiin urheilusuorituksen jälkeen 16 nuorella, terveellä miehellä, jotka eivät harjoitelleet aktiivisesti. Osanottajat saivat joko MSM:ää (100mg/kg veteen liuotettuna) tai lumeainetta (vettä) ennen kuin he juoksivat juoksumatolla 45 minuutin ajan. Tutkimuksen mukaan MSM madalsi urheilusuorituksen aiheuttamaa hapetusstressiä.

Barmakin ym. (2012) lumekontrolloituun, satunnaistettuun tutkimukseen puolestaan osallistui 18 tervettä, tupakoimatonta, aktiivista nuorta miestä, joille annettiin 10 päivän ajan joko 200 mL vettä tai MSM:ää (50mg/kg MSM:ää 200 mL vedessä10 päivän ajan. Tämän jälkeen osallistujat juoksivat 14 km. Ennen tutkimuksen alkua, välittömästi juoksun jälkeen, 30 minuuttia, 2, 24 ja 48 tuntia juoksun jälkeen otettujen verikokeiden tulokset viittasivat siihen, että  MSM:n nauttiminen 10 päivän ajan ennen urheilusuoritusta vähensi lihasvaurioita johtuen vaikutuksista antioksidanttikapasiteettiin.

Näytön aste: 2 (kohtalaista näyttöä)    (?)

Näytön aste: 2 (kohtalaista näyttöä) (?)

MSM:n turvallisuus

MSM:n turvallisuus vaikuttaa yleisesti ottaen hyvältä (ks. esim. Butawan ym. 2017).  WebMD-tietokannan mukaan MSM on ”mahdollisesti turvallista” ainakin kolmen kuukauden käyttöön saakka. Monissa tutkimuksissa sekä MSM:ää että lumelääkettä saavilla oireilut eivät ole poikenneet toisistaan. Joissakin tutkimuskatsauksissa tosin huomautetaan, että vielä on tarvetta lisätutkimukselle, jotta saadaan täysi varmuus aineen turvallisuudesta.

Joissakin eläinkokeissa on havaittu pieniä sivuoireita, mutta määrät ovat olleet korkeita; ne vastaisivat ihmisillä noin 100–140 grammaa MSM:ää vuorokaudessa. Yleisimmät raportoidut oireet ihmisillä ovat olleet allergisuutta, ruuansulatusongelmia sekä mahdollista ihottumaa. Samoin joissakin tapauksissa saattaa esiintyä pahoinvointia, ripulia, ilmavaivoja, uupuneisuutta, päänsärkyä, unettomuutta, kutinaa tai allergiaoireiden voimistumista.

kirjain A-.png

Turvallisuustaso A-

Turvallista suositelluilla annoksilla terveille aikuisille, mutta ei tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Raskaana olevien ja imettävien tulee välttää MSM:n käyttöä, sillä sen vaikutuksesta syntymättömän tai imeväisikäisen lapsen terveyteen ei ole tarpeeksi tietoa. Hiiritutkimusten perusteella vaaraa ei pitäisi olla, mutta tulokset ovat vasta alustavia.

Ks. myös artikkelit MSM:n turvallisuus” ja “Nivel- ja luustoravintolisien turvallisuus