Nivelrustoissamme on pulloharjaa muistuttavia rakenteita, proteoglykaaneja. Kondroitiinisulfaatti on osa tällaista pulloharjaa ja siten mukana nivelruston elastisissa ja mekaanisissa toiminnoissa. Proteoglykaanit sitovat vettä toimien nivelontelossa myös eräänlaisina iskunvaimentimina.

Kondroitiinia käytetään nivelrikon hoitoon. Sitä myydään sekä lääkkeenä, että lisäravinteena. Fimean lääkerekisteristä voidaan nähdä, että Suomessa on kaupan kolme kondroitiinisulfaattia sisältävää lääkettä. Kondroitiinin lääkestatuksesta on ollut kiistaa ja niinpä sitä voikin nykyään ostaa ruokakaupasta lisäravinteena. Useimmiten kondroitiinisulfaatti valmistetaan eläinlähteistä, kuten hain tai lehmän rustoista. Kondroitiinisulfaatit ovat pitkiä suoria sokeriketjuja, joiden jaottelu perustuu siihen, monenteenko hiiliatomiin sulfaattiryhmä on esteröitynyt. Nisäkkäiden rustokudos sisältää erityisesti kondroitiinisulfaatti 4: ää, kun taas hailla kondroitiinisulfaatti 6 on yleisempää. Näillä kahdella ei ole todettu olevan käytännön eroa vaikutuksiltaan.

Kondroitiinisulfaatti ja nivelterveys

Nivelrikossa ei ole kyse ainoastaan nivelen mekaanisesta kulumisesta, vaan siihen liittyy tulehdusreaktio, joka osaltaan aiheuttaa kipua ja vaurioittaa rustopintaa lisää. Nivelrikkoon ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, vaan nykyisillä lääkkeillä lievitetään kipua ja tulehdusta nivelessä. Sairauden etenemiseen ei siis voida vaikuttaa. Tulehduskipulääkkeiden ongelmana ovat niiden aiheuttamat haittavaikutukset erityisesti jatkuvassa käytössä.

Joints_run_2.jpg

Kondroitiinisulfaattia on myyty jo pitkään niveloireiden lievittämiseen. Se luokitellaan hitaasti nivelrikkoon vaikuttaviin lääkkeisiin. Tulokset eivät siis näy yhdessä illassa, kuten tulehduskipulääkkeillä, vaan muutoksia voi odottaa muutaman kuukauden sisällä. Vaikutus myös usein kestää joitakin kuukausia lääkkeen lopettamisen jälkeen. Mekanismiksi on arveltu kykyä lisätä proteoglykaanisynteesiä tai estää niitä pilkkovien entsyymien toimintaa. Myös veden sitomisen niveleen uskotaan ehkäisevän vaurioita ja lievittävän kipua. Tulokset ovat kuitenkin melko ristiriitaisia ja erityisesti laajemmissa tutkimuksissa on eroavaisuuksia. Kahan ym. (2009) jakoivat 622 nivelrikkopotilasta kahteen ryhmään ja tutkivat kahden vuoden ajan kondroitiinisulfaatin vaikutuksia. Kyseessä oli siis suhteellisen laaja ja pitkäkestoinen tutkimus. Nivelraon kaventuminen väheni kondroitiinisulfaattia saavilla lumelääkeryhmään verrattuna. Myös kivun tuntemus väheni selvästi nopeammin tällä ryhmällä. Vastaavia tuloksia on lukuisista eri tutkimuksista.

Näytön taso: 4 (laadukasta näyttöä)    (?)

Näytön taso: 4 (laadukasta näyttöä) (?)

Toisaalta vastakkaisiakin tutkimuksia on nähty useampia. ESCEO (2017) (the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) esittää koosteessaan eroavaisuuksien johtuvan kondroitiinisulfaattivalmisteiden laadusta. ESCEO:n mukaan vain laadukkaasti valmistetulla kondroitiinisulfaatilla voidaan saavuttaa hoitotuloksia. Tämä voisi selittää myös ristiriitaisia tutkimustuloksia. Toiseksi selitykseksi on tarjottu ihmisten yksilöllisyyttä. Osalla henkilöistä vaikutus on nimittäin ilmeinen ja toisissa tutkimuksissa ei ole saavutettu mitään tuloksia. Erilainen reagointi aineisiin ei ole toki mitään uutta ja voikin olla, että jokin vielä tuntematon mekanismi vaikuttaa kondroitiinisulfaatin tehoon eri henkilöillä.

Singh ym. (2015) koostavat tutkimuskatsauksessaan, että kondroitiinisulfaatista on pieni tai keskimääräinen hyöty nivelkivun lievittämisessä. Kivun lievittymisen myötä liikearkuuskin vähenee. He toteavat, että laadukkaampia tutkimuksia kaivataan vielä. Kondroitiinisulfaatti myös mahdollisesti hidastaa nivelraon kaventumista. Sen käytön suosio perustunee vaikutusten ja matalan riskin yhdistelmään. Kondroitiinivalmisteista ei näet yleisesti ottaen ole haittaa, mutta ne voivat tuoda helpotusta monelle.

Turvallisuus

Kondroitiinisulfaatin turvallisuus on todettu lukuisissa tutkimuksissa. Monissa tutkimuksissa ei tosin ole vaivauduttu mainitsemaan haittavaikutuksia lainkaan, oletettavasti niiden vähäisyyden vuoksi. Kondroitiinin eduksi voidaan myös mainita, että sitä on nautittu monia vuosia ilman suurempia haittavaikutuksia. Näyttöä on siis pidemmältäkin ajalta. Yleisimpiä havaittuja sivuvaikutuksia ovat olleet vatsakipu ja pahoinvointi. Harvoissa tapauksissa on esiintynyt turvotusta, ripulia, ummetusta, päänsärkyä, hiusten lähtöä, ihottumaa tai epäsäännöllistä sykettä. Eräässä tutkimuksessa oli havaittavissa mahdollisesti kondroitiinisulfaatin käyttöön liittyen närästystä, uupumusta ja allerginen reaktio.

kirjain A-.png

Turvallisuustaso A-

Turvallista suositelluilla annoksilla terveille aikuisille, mutta ei tarpeeksi tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Raskaana olevien ja imettävien ei suositella käyttävän kondroitiinisulfaattia, sillä sen vaikutuksia näihin ryhmiin ei ole tutkittu riittävästi. Astmaatikkojen tulee käyttää ainetta varauksella. Teoreettisesti kondroitiinilla on vaikutuksia veren hyytymiseen, joten verenhyytymishäiriöistä kärsivien tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen sen käytön aloittamista. Myös henkilöiden, joilla on korkea eturauhassyövän riski, kannattaa keskustella kondroitiinisulfaatin käytöstä lääkärinsä kanssa.

Ks. myös artikkelit “Kondroitiinisulfaatin turvallisuus” ja “Nivel- ja luustoravintolisien turvallisuus