Mistä minä tiedän, että käyttämäni lisäravinteet ovat turvallisia?

Ravintolisien, vitamiinien ja hivenaineiden turvallisuudesta löytyy erilaista tietoa ympäri Internetiä. Sivut jakautuvat yleensä kahteen luokkaan: joko asioista pelotellaan oikein urakalla tai sitten kaikki julistetaan turvalliseksi.

”Susi tulee” -varoitustekstit

Erityisesti ammattimaisemmilla sivustoilla eri ravintolisien ja vitamiinien turvallisuuden käsittely menee hieman yli. On luonnollista, että kerrotaan erilaisissa koeasetelmissa ilmenneistä, mahdollisista sivuvaikutuksista. Kuitenkin usein kerrotaan tämän lisäksi kaikista vaaroista, joihin on olemassa edes teoreettinen riski joidenkin koeputkikokeiden teoreettisten vaikutusten tähden. Samoin mukaan päätyy yleensä yksittäisiä tapausesimerkkejä, jotka kulkevat mukana vuosikymmenet ilman, että kukaan tarkistaa asiaa. Lisäksi mukana on vaaroja, joita on mahdollista kohdata, jos aineita käyttää satoja kertoja suositeltuja annoksia enemmän.

Erityisesti Yhdysvaltojen mantereella tekstien tarkoitus on sama kuin ”älä laita kissaa mikroaaltouuniin” -varoitusteksteillä. Tarkoitus on siis takuuvarmasti listata jokainen edes etäisesti mahdollinen sivuvaikutus, jotta oikeustapauksen noustessa voidaan todistaa, että mitään ei ole jätetty kertomatta.

Mitä tapahtuu, kun normaali ja terve ihminen lukee tekstiä, jossa on otettu kaikki huomioon? Kokemus on kuin syanidipullon käyttöohjeita lukiessa. Jokainen tavallinen aine tappaa, tai jos ei tapa, niin aiheuttaa ainakin kooman ja sisäisiä verenvuotoja. Kyse on kuitenkin pääasiassa aineista, joita on turvallista käyttää. Tarpeeton varoittelu aiheuttaa lähinnä saman reaktion kuin mitä sadun paimenpoika koki huudeltuaan tarpeeksi kauan huvikseen ”Susi tulee!” Kukaan ei uskonut edes siinä vaiheessa, kun susi tuli oikeasti. Näin ollen tiukat varoittelut on parempi jättää tilanteisiin, joissa ne ovat oikeasti tarpeen.

Terveempi-sivuston turvallisuusluokitukset

Selvyyden vuoksi Terveempi-sivustolla on käytössään A–F luokitusjärjestelmä, joka antaa kuvan siitä, mitä terveen ihmisen oikeasti kannattaa ajatella eri aineiden turvallisuudesta.

A+: turvallista kaikille suositelluilla annoksilla

Luokituksen A+ saavat valmisteet ovat turvallisia kaikille ikäryhmille suositelluilla ja suuremmillakin annoksilla. Aine myös soveltuu raskaana oleville suositelluilla annoksilla.

Tässä luokassa on pääasiassa ihmisen toiminnalle välttämättömiä aineita, joita on hyvin vaikea tai mahdotonta saada yliannostusta. Erityisesti moni B-ryhmän vitamiineista kuuluu luokkaan A+. Vitamiinit ovat aina tarpeellisia, eikä elimistö lopeta vitamiinien tarvitsemista edes raskauden aikana.

Ryhmän A+ aineissa ei yleensä ole vaaraa, vaikka annostus menisi jonkun matkaa yli suositelluista päiväannoksista. (C-vitamiinille on määritelty suositellun vuorokausiannoksen yläraja 1000 mg, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että tätä suuremmista annoksista olisi välttämättä erityistä vaaraa lyhytaikaisessa käytössä.)

Ks. artikkeli ”C-vitamiini”

A: turvallinen terveille (aikuisille) suositelluilla annoksilla

Luokituksen A saavat valmisteet ovat turvallisia suositelluilla annoksilla kaikille terveille, myös raskaana oleville ja imettäville.

Jotkut ihmiset saattavat saada A-ryhmän aineista lieviä sivuvaikutuksia, kuten ripulia, vatsavaivoja tai ummetusta. Nämä eivät kuitenkaan ole yleisesti turvallisuusriskejä terveille aikuisille.

Aineiden jakaminen ryhmiin A+ ja A on ajoittain tulkinnanvaraista. Esimerkiksi omega-3-rasvahapppojen ylintä saantirajaa ei tunneta, ja vaikka EFSA on määritellyt EPAn ja DHA:n päivittäisen turvallisen yhteissaannin ylärajan 5 grammaan, se ei silti tarkoita, että suuremmat annokset ovat välttämättä vaarallisia.

Ks. artikkeli ”Paljonko omega-3-rasvahappoja voi käyttää”

Luonnollisesti on mahdollista, että luokituksen A saavilla aineilla on sivuvaikutuksia, jos niitä otetaan huomattavasti suurinta sallittua päiväannosta enemmän. Esimerkiksi foolihappo on esimerkki aineesta, joka on turvallista suositelluilla annoksilla, mutta joka huomattavasti suuremmilla määrillä ja pitkäaikaisessa käytössä voi kohottaa syöpäriskiä.

Ks. artikkeli ”Foolihappo ja folaatti”

A-: turvallista terveille suositelluilla annoksilla, mutta ei tietoa vaikutuksista raskaana oleville tai imettäville

Luokituksen A- saavat aineet ovat turvallisia terveille suositelluilla annoksilla, mutta niiden käytöstä raskauden aikana ei ole tarpeeksi tietoa, jotta voitaisiin varmasti sanoa, että aineita kannattaa syödä tällöin.

Glukosamiinisulfaatti on esimerkki ryhmän A- aineesta. Sillä ei ole havaittu negatiivisia vaikutuksia syntymättömille tai rintaruokittaville lapsille, mutta aineesta ei ole niin paljoa tutkimuksia, että olisi mahdollista sanoa täysin varmasti, että mitään vaaroja ei ole. Tällöin on reilua tehdä se johtopäätös, että käyttöä raskausaikana ei suositella ennen kuin varmuus saadaan. Syntymättömän tai imeväisikäisen lapsen turvallisuus on aina tärkeämpää kuin ravintolisien mahdolliset hyödyt.

Ks. artikkeli ”Glukosamiinisulfaatin turvallisuus”

Joissakin tapauksissa luokitus ei ole täysin takuuvarma. Esimerkiksi inkivääri on siitä mielenkiintoista, että sitä käytetään raskauspahoinvoinnin hillitsemiseen, mutta esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vaatii inkiväärituotteisiin maininnan ”Ei suositella raskaana oleville”. Kuitenkin inkiväärin käytöstä raskausaikana on paljon tutkimuksia, ja niiden mukaan inkiväärin käyttö raskausaikana noin 1500 mg määrissä olisi turvallista. Näin ollen inkivääri kuuluu siis luokkaan ”A”.

Ks. artikkeli ”Inkiväärin turvallisuus”

B: turvallista suositelluilla annoksilla, mutta ei raskaana oleville tai imettäville

B-luokitus annetaan aineille, joita terveet aikuiset voivat käyttää turvallisin mielin, kunhan lähtökohtaisesti pysyvät suositelluissa annoksissa tai ainakin varovat ylittämästä suurimpia sallittuja määriä. Kuitenkin B-luokkaan kuuluvat aineet ovat sellaisia, että raskaana olevien tai imettävien tulee välttää niitä.

Rohtosarviapila on esimerkki turvallisuusluokkaan B kuuluvasta aineesta. Se on turvallista terveille aikuisille suositelluilla annoksilla, mutta rotilla tehdyissä kokeissa on huomattu, että se on lisännyt keskenmenoja, pienentänyt poikasten syntymäpainoa ja hidastanut poikasten motorista kehitystä. Vaikka luonnollisesti kokeita ei ole tehty ihmisillä, hiirikokeiden perusteella raskaana olevien tulee välttää ainetta. Imettävillä tilanne ei ole aivan yhtä yksiselitteinen, sillä rohtosarviapilaa käytetään paljon maidonlisääjänä (esim. teenä).

Ks. artikkeli ”Rohtosarviapilan turvallisuus”

C: normaalisti turvallista, mutta sivuvaikutuksia 

Ryhmässä C olevat aineet ovat yleisesti ottaen turvallisia, mutta niihin voi liittyä selkeämpiä sivuvaikutuksia. Näin ollen C-luokituksen saavien aineiden kohdalla kannattaa olla hereillä, mutta niiden käyttöä ei pidä pelätä liiaksi. Erityisesti riskiryhmien tulee olla varovaisia C-ryhmän aineiden kanssa.

Raskaana olevien ja imettävien ei tule käyttää ryhmän C aineita ollenkaan.

D: merkittäviä sivuvaikutuksia, jotka vaikuttavat käyttöön

Luokassa D olevat aineet voivat olla hyödyllisiä joissakin suhteessa, mutta niiden käyttöön liittyy suuria riskejä, esim. maksa- tai munuaisvaurioiden riski. Tämän luokan aineita saa käyttää lähinnä omalla vastuullaan.

Kava (Piper methysticum) on yksi luokan D aineista, sillä sen käyttö saattaa tämän hetken tiedon perusteella aiheuttaa maksavaurioita (Gow ym. 2003, Cairney ym. 2003, Stickel & Schuppan 2007).

Hopeaa sisältävät ravintolisät kuuluvat tähän luokkaan, sillä vaikka ne eivät välttämättä ole myrkyllisiä, ne voivat aiheuttaa argyriaa eli ihon pysyvää värjäytymistä harmaan tai sinertävän värisiksi. Ks. esimerkiksi Rosemary Jacobsin tarina.

F: vaarallista tai haitallisia

Luokassa F olevat aineet ovat vaarallisia, eikä niitä tule käyttää ravintolisinä. Suomessa ei yleensä ole myynnissä aineita, joilla on oikeus F-luokitukseen, mutta ulkomaisilta sivuilta tilatessa kannattaa pitää silmänsä auki.

Luokassa F olevia aineita on joskus mahdollista tavata esimerkiksi lääkkeistä. Lääkkeiden kohdalla on hyvin tiukka kontrolli sen kanssa, mitä voidaan päästää markkinoille, joten jos joku viranomainen on uskaltanut ainetta sisältävän lääkkeen sallia markkinoille, kyseistä lääkettä voi pitää ainakin tarpeeksi turvallisena. Tämä ei silti tarkoita, että ainetta kannattaisi käyttää ravintolisänä.

Turvallisuutta vain suositelluilla annoksilla

On tärkeää huomata, että turvallisuusluokitukset annetaan sen perusteella, mitä vaikutuksia aineella on, jos sitä käytetään suositeltuja määriä. Vesi on lasissa terveellistä, mutta valtamereen voi jo hukkua. Näin ollen ei kannata ajatella, että jos esimerkiksi foolihappoa on turvallista ottaa 400 µg, niin tuhatkertaisella 400 mg:n annos olisi yhtä turvallista.

Turvallisuusluokitus on terveille

Aineet on luokiteltu sen mukaan, millaisia vaikutuksia niillä on terveille. Joidenkin aineiden kohdalla esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnasta tai veren hyytymisen oireista kärsivillä vaikutus saattaa tulla. Samoin monella aineella on yhteisvaikutuksia eri syöpälääkkeiden kanssa. Jos kärsii esimerkiksi syövästä tai munuaisten vajaatoiminnasta tai käy kemoterapiassa, kannattaa lukea tekstit tarkemmin, ottaa asioista hieman enemmän selvää ja keskustella asioista itseään hoitavan lääkärin kanssa.