Pääsivulle

Pääsivulle

Nivelterveyden ylläpitämiseen tarjottavia ravintolisiä on olemassa melkoinen kavalkadi, ja lähes yhtä suuri listaus löytyy aineita, joita eri tuotteista voi löytää. Tuotteiden takana on erilaisia uskomuksia ja erilaista tutkimusta, mutta ainesosia löytyy hainrustoista inkivääreihin ja nokkosista glukosamiinisulfaatteihin. Monen aineen kohdalla kuitenkin ensimmäiseksi tulee selvittää, onko aine turvallista ihmisten käytössä.

Tähän artikkeliin on kerätty tutkimustietoa eri niveltuotteissa käytettävien valmisteiden turvallisuudesta. Tässä artikkelissa ei oteta kantaa siihen, toimivatko aineet, vaan keskitytään turvallisuuskatsauksiin.

Katsauksen aineet:
Glukosamiinisulfaatti
Kondroitiinisulfaatti
MSM
Kurkumiini
Inkivääri
Nokkonen
II-tyypin kollageeni
C-vitamiini
Boswellia serrata
Hyaluronihappo
Omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA)

Glukosamiinisulfaatin turvallisuus

Ravintolisissä käytettävä glukosamiinisulfaatti on hyvin turvallista. Usein glukosamiinisulfaattia käyttävissä tutkimuksissa sekä plaseboryhmillä että glukosamiinisuflaattia saavilla ryhmillä oireet ovat hyvin samanlaisia, joten syyllisenä tuskin voidaan pitää glukosamiinisulfaattia. Glukosamiinisulfaatin turvallisuudesta on paljon tutkimuksia.

Erityishuomiona on, että monesti glukosamiinisulfaatin käyttöä suositellaan lopetettavaksi kaksi viikkoa ennen leikkausta. Samoin jo etukäteen koholla olevaa verenpainetta ja kolesterolitasoja tulisi seurata glukosamiinisulfaatin käytön aikana. Samoin raskaana olevien tai imettävien on hyvä olla käyttämättä ainetta, sillä sen vaikutuksista lapsen tai vastasyntyneen terveyteen ei ole juuri tietoa. Samoin on jotain epäilyksiä siitä, vaikuttaako glukosamiinisulfaatti astmaan, mutta tapaus saattaa olla satunnainen.

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille suositeluilla annoksilla, mutta ei tarpeeksi tietoa turvallisuudesta raskaana oleville

Lue lisää:

Glukosamiinisulfaatti: mitä se on?

Glukosamiinisulfaatin turvallisuus

Kondroitiinisulfaatin turvallisuus

Kondroitiinisulfaattia voidaan pitää turvallisena. Yleensä havaitut sivuvaikutukset ovat olleet pieniä. Yleisimmät sivuvaikutukset ovat olleet lievät vatsakivut ja pahoinvointi. Harvinaisia sivuvaikutuksia ovat kaasunmuodostus, ripuli, ummetus, päänsärky, silmäluomien turvotus, jalkojen turvotus, hiustenlähtö, ihottuma ja rytmihäiriöt.

Myös muita harvinaisia oireita on raportoitu. Eräässä laajimmista tutkimuksista havaittiin tutkimusryhmällä enemmän sydämentykytystä, eteisvärinää ja verenpaineen nousua. Toisissa tutkimuksissa mahdollisesti aineeseen liittyviä sivuvaikutuksia olivat närästys, uupuneisuus ja allergiset reaktiot.

Kuten monen ravintolisän kohdalla, raskaana olevien tai imettävien ei tule käyttää kondroitiinisulfaattia, sillä sen vaikutuksista sikiön tai rintaruokitun lapsen terveyteen ei ole tietoa. Samoin on mahdollista, että kondroitiinisulfaatti saattaa vaikeuttaa astman oireita. Samoin kondroitiinisulfaatilla on teoreettinen riski vaikuttaa veren hyytymiseen. Tästä syystä henkilöillä, joilla on veren hyytymiseen liittyviä sairauksia, kondroitiinisulfaatti saattaa lisätä verenvuodon riskiä.

Yksittäisissä tutkimuksissa on havaittavissa mahdollinen linkki eturauhassyövän etenemiseen. Näin ollen siis niiden, joilla on eturauhassyöpä sekä niiden, joilla on kohonnut riski sairastua eturauhassyöpään, tulee keskustella asiasta ensin lääkärinsä kanssa.

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille suositeluilla annoksilla, mutta ei tarpeeksi tietoa turvallisuudesta raskaana oleville

Lue lisää: Kondroitiinisulfaatin turvallisuus

MSM:n turvallisuus

MSM eli metyylisulfonyylimetaani on orgaaninen, rikkipitoinen yhdiste. MSM:n turvallisuus vaikuttaa hyvältä. Monissa tutkimuksissa sekä MSM:ää että lumelääkettä saavilla oireilut eivät ole poikenneet toisistaan. Joissakin tutkimuskatsauksissa tosin huomautetaan, että vielä on tarvetta lisätutkimukselle, jotta saadaan täysi varmuus aineen turvallisuudesta.

Joissakin eläinkokeissa on havaittu pieniä sivuoireita, mutta määrät ovat olleet korkeita; ne vastaisivat ihmisillä noin 100–140 grammaa MSM:ää vuorokaudessa. Yleisimmät raportoidut oireet ihmisillä ovat olleet allergisuutta, ruuansulatusongelmia sekä mahdollista ihottumaa. Samoin joissakin tapauksissa saattaa esiintyä pahoinvointia, ripulia, ilmavaivoja, uupuneisuutta, päänsärkyä, unettomuutta, kutinaa tai allergiaoireiden voimistumista.

Raskaana olevien ja imettävien tulee välttää MSM:n käyttöä, sillä sen vaikutuksesta syntymättömän tai imeväisikäisen lapsen terveyteen ei ole tarpeeksi tietoa. Hiiritutkimusten perusteella vaaraa ei pitäisi olla, mutta tulokset ovat vasta alustavia.

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille suositeluilla annoksilla, mutta ei tarpeeksi tietoa turvallisuudesta raskaana oleville

Lue lisää: MSM:n turvallisuus

Kurkumiinin turvallisuus

Kurkumiini on turvallista. Joissakin maissa ravinnosta on mahdollista saada noin 100 mg kurkumasta peräisin olevaa kurkumiinia. Kurkumiini on todettu turvalliseksi myös tutkimuksissa, joissa sitä on käytetty jopa 12 gramman annoksina. Suuremmat annokset voivat aiheuttaa joillekin ruuansulatusvaivoja, kuten pahoinvointia, oksentamista ja ripulia. Vaikka koeputkiolosuhteissa kurkumiini on osoittanut lievää myrkyllisyyttä, se imeytyy ihmiselimistössä niin heikosti, että on koeputkiolosuhteissa saatuja tasoja on mahdotonta saavuttaa, vaikka imeytymistä avustettaisiin jollakin tavalla.

Raskaana olevien ei tule käyttää suuria kurkumiiniannoksia, sillä runsaat kurkumiinimäärät voivat stimuloida kohtua tai aloittaa kuukautiset. Sen sijaan normaalisti ruuassa esiintyvien määrien ei pitäisi aiheuttaa oireita. Imettämisen aikana käytetyistä suurista kurkumiinimääristä ei ole tutkimustietoa, joten on turvallisempaa olla käyttämättä niitä. Samoin lapsettomuudesta kärsivien tulee harkita käyttöään, sillä kurkumiinin runsas käyttö saattaa laskea testosteronitasoja.

Anemiasta kärsivien tai kemoterapiassa käyvien tulee keskustella käytöstä ensin hoitavan lääkärinsä kanssa.

Kurkumiinia ei suositella sappirakon vaivoista kärsiville eikä erityisesti niille, joiden refluksitaudin oireet voimistuvat kurkumiinista. Samoin kurkumiinia ei tule ottaa ennen leikkausta tai jos kärsii heikosta veren hyytymisestä, sillä kurkumiini saattaa vähentää veren hyytymistä. Samoin henkilöiden, jotka kärsivät raudanpuutteesta, tulee harkita käyttöä, sillä kurkumiini saattaa vaikuttaa raudan imeytymiseen.

Kurkumiini saattaa laskea verensokeria diabeetikoilla. Tästä syystä diabeetikkojen tulee käyttää kurkumiinia varovaisesti. Kurkumiini saattaa käyttäytyä hieman estrogeenin tavoin, joten on teoreettisesti mahdollista, että kurkumiini voi vaikuttaa estrogeenisensitiivisissä tiloissa. Kuitenkaan erilaisten syöpien yhteydessä ei vaikuta olevan vaaraa siitä, että kurkumiini heikentäisi tilaa.

Turvallisuustaso A

Turvallista terveille aikuisille ja todennäköisesti pieninä määrinä myös raskaana oleville ja imettäville

Lue lisää:

Kurkumiini: mitä se on?

Kurkumiinin turvallisuus

Inkiväärin turvallisuus

Inkivääri on turvallista. FDA ja the British Herbal Compendium listaavat inkiväärin turvalliseksi aineeksi, jolla ei ole vakavia sivuvaikutuksia. Tutkimuksissa on havaittu korkeintaan lieviä sivuvaikutuksia, kuten närästystä, ripulia ja yleisiä vatsanväänteitä.

Joissakin verenvuotosairauksissa inkivääri voi lisätä verenvuodon mahdollisuutta. Samoin joillakin naisilla on vaarana saada runsaammat kuukautiset inkiväärin käytön seurauksena.

inkivääri.jpg

Vaikka inkivääri on turvallista raskauden ja imettämisen aikana, ei ole tarpeeksi tietoa, miten suurien määrien käyttäminen vaikuttaa. Tutkimusten mukaan ei vaikuta siltä, että inkivääri olisi todellisuudessa haitallista raskauden aikana käytettynä.

Joissakin sydänsairauksissa inkivääri voi heikentää tilaa. Joillakin diabeetikoilla inkivääri voi nostaa insuliinitasoja tai laskea verensokeritasoja. Tästä syystä inkiväärin käytöstä on hyvä keskustella ensin lääkärin kanssa.

Turvallisuustaso A

Turvallista terveille aikuisille. Todennäköisesti turvallista raskaana oleville hillityillä annoksilla.

Lue lisää:

Inkivääri: enemmän kuin mauste

Inkiväärin turvallisuus

Nokkosen turvallisuus

Ravintolisäkäytössä käytetään nokkosesta yleensä lehtiä tai juuria, ja niveravintolisissä lehtien käyttö on yleisempää. Nokkonen on pisteliäs yrtti tuoreena, mutta kuivaaminen tai keittäminen vie pisteliäisyyden pois.

Nokkonen lasketaan Suomessa kauppayrtteihin eli myyntiä varten kerättäviin yrtteihin, joten sitä ei voi pitää erityisen vaarallisena. Myös nokkosen myrkyllisyyttä tutkiessa on saatu hyvin johdonmukaisia tuloksia siitä, että nokkonen edes melko suurina annoksina. Nokkonen ei yleisesti aiheuta yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Nokkonen (S).jpg

Nokkonen saattaa stimuloida kohtua, joten raskaana olevien tulisi olla varovaisia nokkosen käytön suhteen tai jättää kokonaan käyttämättä. Ennen kuin asiasta on tarkempaa tietoa, on turvallisempaa jättää nokkonen pois ruokavaliosta ja ravintolisistä raskauden ajaksi.

kirjain B.png

Turvallisuustaso B

Turvallista terveille aikuisille, mutta ei suositella raskaana oleville.

Lue lisää: Nokkosen lehtien turvallisuus

II-tyypin kollageenin turvallisuus

II-tyypin kollageeni on denaturoimatonta kollageenia, jota käytetään usein hyvin pienissä määrissä.  II-tyypin kollageeni on ravintolisissä todennäköisesti turvallista. Tutkimuksissa havaitut sivuoireet ovat lähinnä ruuansulatukseen liittyviä (esim. pahoinvointi). Yhdessä tutkimuksessa mahdollisesti aineeseen liittyviä oireita olivat ummetus ja päänsärky.

kukon heltta (Shutterstock).jpg

II-tyypin kollageenia ei suositella raskaana oleville tai imettäville. Samoin kanalle tai kananmunalle allergisten ei tule käyttää II-tyypin kollageenia, sillä kollageenilisien havaittu olevan yhteydessä allergisiin reaktioihin.

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille. Ei tarpeeksi tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettävill

Ks. artikkeli II-tyypin kollageenin turvallisuus

C-vitamiinin turvallisuus

C-vitamiini on turvallista. Kuitenkin huomattavan suuria määriä otettaessa on mahdollista saada vatsavaivoja: pahoinvointia, oksentamista, närästystä, vatsakramppeja ja mahdollisesti myös päänsärkyä. Mitä enemmän C-vitamiinia käytetään (erityisesti tyhjään vatsaan), sitä todennäköisempää on saada sivuoireita.

C-vitamiini on turvallista raskauden aikana tai imetettäessä. Kuitenkin huomattavan suuria määriä (yli 2000 mg) otettaessa on mahdollista saada sivuoireita. Tästä syystä on hyvä keskustella asiasta lääkärin kanssa.

Joidenkin sairauksien yhteydessä C-vitamiinin käytöstä on hyvä keskustella lääkärin kanssa.  Syöpää jo sairastavien tulee keskustella ensin C-vitamiinin käytöstä lääkärinsä kanssa. Kuitenkin tämän hetken tutkimusnäytön perusteella lisäravinteena saatu C-vitamiini ei lisää syövän esiintymisen riskiä.

Joidenkin harvinaisempien sairauksien yhteydessä käytöstä tulee keskustella lääkärin kanssa ennen käytön aloittamista. Näitä tiloja ovat talassemia (periytyvä verisairaus, jossa hemoglobiinin tuotanto on heikentynyt) ja hemokromatoosi (perinnöllinen sairaus, jossa rautaa imeytyy liikaa ja kerääntyy kudoksiin), sirppisoluanemia (verisairaus, jossa verisolut ovat epänormaalin sirppimäisiä) ja glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin (G6PD) puutos.

Erityisesti suuremmat C-vitamiiniannokset kasvattavat miehillä munuaiskivien saamisen riskiä. Naisilla vastaavaa riskiä ei ole havaittu. Erityisesti munuaiskivistä kärsivien tai munuaiskivien poiston läpikäyneiden tulisi keskustella ravintolisiensä käytöstä lääkärin kanssa. Samoin miesten tulee välttää suuria (1000 mg tai yli) C-vitamiinimääriä jatkuvassa käytössä.

Diabetesta sairastavilla korkeat C-vitamiinin määrät saattavat nostaa verensokeritasoja, mutta jos käytetään monivitamiineissa olevia tasoja, huolta ei ole.

Turvallisuustaso A+

Turvallista kaikille

Lue lisää:

C-vitamiini: mitä se on?

C-vitamiinin turvallisuus ravintolisissä

Boswellia serratan turvallisuus

Markkinoilla oleva Boswellia serrata eli salaiolibaani on itse asiassa kyseisen puun pihkaa. Yleisesti Boswellia serrata vaikuttaa turvalliselta, ja monissa tutkimuksissa se ei ole aiheuttanut merkittäviä oireita. Joissakin yhteyksissä on raportoitu vatsavaivoja, pahoinvointia ja ripulia, joskus myös päänsärkyä.

Boswellia serrataa ei suositella raskaana oleville tai imettäville, koska sen vaikutuksesta syntymättömän tai imeväisikäisen lapsen terveyteen ei ole tarpeeksi tutkimusta.

Yhdessä tutkimuksessa, jossa oli mukana Boswellia serratan lisäksi myös muita aineita (Tinospora cordifolia-, inkivääri- ja amblapuu-uutteita) havaittiin lievää seerumin SGPT (seerumin glutamopyruvaattitransferaasi) -tasojen nousua, mutta maksan toiminta ei osoittanut muutoksia. Kuitenkin on kyseenalaista, liittyykö tämä Boswellia serrataan, koska muissa tutkimuksissa pelkästään Boswellia serratalla tätä vaikutusta ei ole havaittu.

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille. Ei tarpeeksi tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Lue lisää: Boswellia serratan turvallisuus

Hyaluronihapon turvallisuus

Hyaluronihappo on mitä ilmeisimmin turvallista. Aineen vaikutuksesta on tehty muutamia tutkimuksia, ja sivuvaikutuksina on havaittu lähinnä hypoestesiaa eli heikentynyttä tuntoherkkyyttä; kuitenkaan ei ole varmuutta, miten vaikutus liittyy hyaluronihappoon. Samoin joillakin hyaluronihappo saattaa aiheuttaa allergisia reaktioista.

Raskaana olevien ja imettävien ei tule käyttää hyaluronihappoa, sillä sen vaikutuksista syntymättömän ja imeväisikäisen lapsen terveyteen ei ole tutkimusta.

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille. Ei tarpeeksi tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Lue lisää: Hyaluronihapon turvallisuus

Omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA)

Omega-3-rasvahappoja eli DHA:ta ja EPAa voidaan pitää hyvin turvallisina. EFSA on antanut suosituksen, että päivittäinen annos näitä rasvahappoja ei saisi olla yli 5 grammaa. Pääasiassa ravintolisistäkin saatavat annokset liikkuvat sadoissa milligrammoissa.

EPAn ja DHA:n kohdalla on käyty jonkin verran keskustelua siitä, vaikuttavatko ne veren hyytymiseen, mutta tähän mennessä ainakaan kontrolloiduissa tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että ne lisäisivät verenvuotoa. Kuitenkin on tulkinnanvaraista, lisääkö se veren minimaalista tihkumista leikkaustilanteissa. Omega-3-rasvahappoja pidetään turvallisina myös raskauden ja imetyksen aikana käytettyinä, ja itse asiassa niiden käyttöä suositellaan tällöin.

Turvallisuustaso A

Turvallista.

Lue lisää:

"Omega-3-ravintolisien turvallisuuskysymyksiä"

"Lisäävätkö omega-3-rasvahapot verenvuodon riskiä?"

"Paljonko omega-3-rasvahappoja voi käyttää?"

Lisää aineita

Nivel- ja luustoterveyden ravintolisissä käytetään myös monia muita aineita; näihin sisältyvien vitamiinien (K-, D-, E-, B6- ja B12-vitamiinien sekä foolihapon) turvallisuudesta voit lukea yleisesti vitamiinien turvallisuutta käsittelevältä sivulta. Samoin kalsiumin, magnesiumin, sinkin, kuparin, piin ja boorin turvallisuudesta voit lukea kivennäis- ja hivenaineiden turvallisuutta käsittelevältä sivulta.