Boswellia serrata on Intian vuorilla kasvava puu, jonka laajalle levittäytyvien oksien tarjontaa on osattu hyödyntää jo tuhansia vuosia. Tohtorinpuukasveihin kuuluvia boswellia-lajeja kasvaa paljon Afrikassa ja erityisesti niiden pihkaa on käytetty moniin eri tarkoituksiin. Rungosta valutetut kultaiset pisarat kerätään bambukoreihin jähmettymään, minkä jälkeen ne lajitellaan värin, muodon ja koon mukaan.

Boswellioiden eli olibaanien hartsia (frankinsensi) on tunnetusti käytetty suitsukkeena ja se on ollut aikoinaan arvokasta kauppatavaraa. Sillä on poltettuna hyvin miellyttävä ja eksoottinen tuoksu. Olibaanihartsi onkin yhä edelleen käytössä katolisen kirkon traditioissa. Ensimmäinen maininta boswellian pihkasta lääkkeenä löytyy noin 1500 eKr. peräisin olevasta papyruksesta ja egyptiläisissä myyteissä sitä kuvataan ”Horuksen kyyneliksi”.

Boswellian pihkan on uskottu hoitavan haavoja ja sisäisiä vuotoja. Arvostetussa asemassa olevaa hartsia on annettu mustelmien poistoon, virtsatietulehdukseen ja rauhoittavissa tarkoituksissa. Puun pihka on parantavassa roolissa myös perinteisessä intialaisessa terveydenhoitojärjestelmässä, Ayurvedassa. Sitä käytetään erityisesti tulehdussairauksien, kuten astman hoitoon. (Moussaieff & Mechoulam, 2010.)

Olibaanien pihka on siis jo kauan näyttäytynyt eri rooleissa ympäri maailmaa. Tutkijat ovat kiinnostuneet Boswellia serratan mahdollisuuksista tänä päivänä myös terveydenhoidon näkökulmasta.

Boswellia serrata -puu.

Boswellia serrata -puu.

Vaikutus niveliin

Nivelsairauksien oireiden hoitoon käytettävillä tulehduskipulääkkeillä on usein haitallisia vaikutuksia ruuansulatuskanavalle tai sydämelle. Siksi niille etsitäänkin korvaavia ratkaisuja. Boswellia serrataa on Ayurvedassa käytetty muun muassa tulehdussairauksien hoitoon. Aineen vaikutuksista erityisesti nivelrikkopotilailla onkin tehty useampia kiinnostavia tutkimuksia. Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa (Vishal ym. 2011 & Kimmatkar ym. 2003) nivelrikkopotilaiden kivun tuntemus laski merkittävästi verrattuna lumelääkettä saaneisiin ryhmiin. Myös fyysiset suoritukset, kuten kävellyn matkan pituus paranivat, mitä voidaan pitää merkkinä kivun vähenemisestä. Vaikka tutkimukset olivatkin melko suppeita, ero lumelääkettä saaneeseen ryhmään oli ilmeinen.

Cameron ja Chrubasik (2014) totesivat katsauksessaan, että Boswellia serratan lievästi kipua vähentävä vaikutus on tosiasia, jota tulevat tulokset tuskin kumoavat. Tieto Boswellia serratan vaikutuksen voimakkuudesta jäi sen sijaan hieman epävarmaksi ja tuleva tutkimus tuonee valaistusta suuntaan tai toiseen. Tutkimuksia on toistaiseksi tehty suhteellisen vähän ja niiden laadussa olisi toivomisen varaa. Jotta Boswellia serratan käytöstä voitaisiin antaa hoidollisia ohjeita, tarvittaisiin laajempia, pidempiä ja täsmällisempiä tutkimuksia. Toistaiseksi tulokset ovat lupaavia ja Boswellia serrata -uute voisi olla arvokas lisä esimerkiksi nivelrikon oireiden helpottamiseen.

Vaikuttavia aineita

Boswellioiden pihka sisältää runsaasti hiilivetyjä, tarpeellisia öljyjä ja boswelliahappoja. Pihkan sisältämistä monista eri hapoista KBA ja AKBA näyttäisivät olevan vaikuttavimmat. Näiden boswelliahappojen on todettu in vitro ja eläinkokeissa inhiboivan 5-lipoksygenaasia, jolloin tutkijat ovat toiveikkaina etsineet Boswelliasta ratkaisua suoliston tulehdussairauksiin. 5-lipoksygenaasi nimittäin edistää tulehdusreaktiota ja sen estäminen voisi siis vaikuttaa tulehdusta vaimentavasti. Mahdollisesti tulehdusta ehkäiseviä mekanismeja on löydetty muitakin, mutta käytännön tuloksia ei toistaiseksi ole saatu. (Langhorst ym. 2014.)

Näytön aste: 3 (hyvää näyttöä)    (?)

Näytön aste: 3 (hyvää näyttöä) (?)

Turvallisuus

Boswellia serrata on keskimäärin ollut turvallinen ja hyvin siedetty ainesosa. Tutkimuskatsauksetkin ovat määritelleet uutteen käytön turvalliseksi. Nimenomaan haittavaikutusten olemattomuus on Boswellia serratan tärkeimpiä ominaisuuksia verrattuna moniin muihin nivelrikon hoidossa käytettyihin aineisiin. Muutamassa tutkimuksessa joillekin osallistujille tuli vatsakipua, pahoinvointia ja ripulia. Myös päänsärkyä raportoitiin, mikä oli mahdollisesti yhteydessä Boswellia serratan käyttöön. (Sengupta ym. 2008 & Vishal ym. 2011) Eräässä tapauksessa (Chopra ym. 2013) osallistujien seerumin SGPT-pitoisuus nousi, mutta maksan toiminnot pysyivät aivan normaaleina. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt nauttivat kuitenkin valmistetta, jossa oli useita eri ainesosia. Ilmeisesti vaikutus ei siis johtunut juuri Boswellia serratasta, sillä muissa tutkimuksissa ei ole havaittu mitään vastaavaa. WebMD arvioikin, että boswellia serrata on ”todennäköisesti turvallista aikuisille kuuden kuukauden ajan nautittuna”. Varmempien lausuntojen antamiseksi tarvitaan parempaa näyttöä ja ennen kaikkea pidempikestoisia tutkimuksia. Tämän hetkisen tiedon valossa Boswellia serrataa voidaan pitää turvallisena lisäravinteena terveille aikuisille.

kirjain A-.png

Turvallisuustaso A-

Turvallista terveille aikuisille suositelluilla annoksilla, mutta ei tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Raskaana olevien tai imettävien ei kannata käyttää Boswellia serrataa sisältäviä tuotteita. Vaikka sillä ei ole havaittu olevan merkittäviä haittavaikutuksia, tutkimusten puutteen vuoksi kannattaa sikiön ja imeväisikäisen lapsen turvallisuus varmistaa Boswellia serrataa välttämällä.

Ks. myös artikkelit “Boswellia serrata on turvallista” ja “Nivel- ja luustoravintolisien turvallisuus