Tutkimus: punajuurimehulla sydänterveyttä edistäviä vaikutuksia

Tutkijat Uuden-Seelannin Massey-yliopistosta ja thaimaalainen ruokatuottaja PCL selvittivät kesäkuussa julkaistussa tutkimuksessa punajuurimehun vaikutuksia plasman nitraatti- ja nitriittipitoisuuksiin, verenpaineeseen, sykkeeseen, kognitiiviseen toimintaan ja mielialaan. Nitraattipitoisen punajuurimehun oli jo aiemmin havaittu edistävän sydän- ja verisuoniterveyttä sekä kognitiivisia toimintoja nuorilla ja vanhemmilla aikuisilla lisääntyneen typpioksidin tuotannon ansiosta.

Tähän suhteellisen pienikokoiseen tutkimukseen osallistui 24 vapaaehtoista, joista 13 oli nuoria aikuisia [18-30 -vuotiasta] ja 11 vanhempia aikuisia [50-70 -vuotiaita]. Osallistujat täyttivät terveysseulontakyselyn, jonka avulla tupakoitsijat, nitraattipohjaisten ravintolisien käyttäjät sekä huippu-urheilijat saatiin karsittua tutkimuksesta pois.

Tutkittavat kävivät laboratoriossa kolmesti. Käyntejä edelsi ruokavalion tarkkailu kahden päivän ajan. Ensimmäisellä vierailulla kerättiin perustiedot, kun toisella ja kolmannella kerralla tutkittaville annettiin 150 ml nitraattipitoista punajuurimehua tai kontrolliliuosta 2,25 tuntia ennen urheilusuoritusta (30 minuutin kävely juoksumatolla).

Tutkimus oli kaksoissokkoistettu, joten osallistujat tai tutkijat eivät tienneet, kumpaa nestettä tutkittavat joivat kullakin laboratoriokäynnillä. Tutkittavat eivät myöskään juoneet peräkkäisillä käynneillä samaa nestettä.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että nitraattipitoinen punajuurimehu voi alentaa verenpainetta molemmissa ikäryhmissä. Nitraattipitoinen punajuurimehu vaikutti plasman nitraattien ja nitriittien lisääntymiseen veressä sekä alensi systolista verenpainetta molemmissa ikäryhmissä.

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että plasmanitriitin nousu ja diastolisen verenpaineen aleneminen oli selkeämpää vanhempien aikuisten ryhmässä. Osa tuloksista jäi kenties myös havaitsematta, sillä tutkimuksen otos oli varsin pieni pieni. Kenties tämän vuoksi merkittäviä muutoksia osallistujien mielialassa ei havaittu.

Asiasta uutisoi Nutraingredients-sivusto.