Iso-Britanniassa D-vitamiinin puute yleistä yli 50-vuotiailla

Trinity -yliopiston (School of Medicine) tutkimuksen mukaan Isossa-Britanniassa kärsitään D-vitamiinin puutteesta, sillä yli neljännes jo 50 vuotta täyttäneistä aikuisista ei nauti riittävästi D-vitamiinia. Tutkijat toivovat, että tutkimuksen myötä D-vitamiiniin liittyvää tietoisuutta kohennettaisiin ja kansaterveysstrategioita parannettaisiin, kuten esimerkiksi Suomessa on tehty.

Tutkimuksessa tutkittiin 6004 yli 50-vuotiasta aikuista. Heidän D-vitamiinin puutos luokiteltiin kahteen luokkaan sen mukaan, kuinka paljon D-vitamiinia vapautui heidän verenkiertoonsa. IOM-ryhmään laskettiin ne, joilla vitamiinitaso asettui alle 30 nanomoliin per litra [26,4%]. ES-ryhmään puolestaan ne, joilla taso jäi alle 50 nanomoliin per litra [58,7%].

D-vitamiinin alhaisiin tasoihin liittyy usein ikääntymisen myötä muun muassa luuntiheyden heikentyminen sekä murtuma- ja kaatumisriskin kasvu. Muista tutkimuksista on saatu näyttöä D-vitamiinin vaikutuksista myös luuston ulkopuolella, kuten immuunitoiminnassa, sydän- ja verisuonitaudeissa sekä dementiassa.

Tutkimuksien mukaan D-vitamiininpuutteen suurimpaan riskiryhmään kuuluvat naiset, yli 80-vuotiaat, ei-valkoista etnisyyttä edustavat, ylipainoiset, tupakanpolttajat ja ne, jotka ovat itse ilmoittaneet terveydentilansa olevan heikko. Myös leveysaste näyttää vaikuttavan D-vitamiinipuutteeseen, sillä mitä pohjoisemmaksi mennään, sen enemmän riski näyttää kasvavan.

D-vitamiinin käyttö, eläkkeelle jääminen, normaali painoindeksi, säännöllinen voimakas fyysinen aktiivisuus, aurinkoisiin paikkoihin matkustaminen ja kevätkausi puolestaan pienentävät D-vitamiininpuutteen riskiä.

Vaikka D-vitamiinilisän käyttö vähentää D-vitamiinipuutteen todennäköisyyttä, sen käyttö jää silti hyvin alhaiseksi, ainakin Isossa-Britanniassa (4,4%).

Asiasta uutisoi Nutraingredients.com -sivusto

Lue asiasta lisää:

Tarvitsevatko terveet aikuiset D-vitamiinilisää?