Mustaherukkauutteesta apua palautumiseen?

Uuden pilottitutkimuksen mukaan mustaherukkauutteen nauttiminen ennen liikuntasuoritusta voi vähentää elimistössä olevan hapettumisstressin määrää.

Uuden-Seelannin valtion omistaman tutkimusyhtiön rahoittamassa kaksiosaisessa tutkimuksessa tutkittiin 36 henkilöä. Ensimmäisessä tutkimuksessa käsiteltiin mustaherukkauutteen aika- ja annosriippuvaisuutta. Toisessa tutkimuksessa puolestaan tutkittiin runsaasti antosyaniinia sisältävän mustaherukkauutteen vaikutusta hapettumisstressin vähentämiseen ja neutrofiilien toiminnan säätelemiseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että mustaherukkauutteen nauttijoilla oli huomattavasti alhaisempi liikunnan jälkeinen syke kuin lumeryhmän jäsenillä. Myös hapettumisstressi oli jonkin verran vähäisempää uutteen nauttijoilla. Kahden tunnin kuluttua harjoituksesta henkilöillä, jotka olivat ennen harjoitusta nauttineet 1,6 mg / kg mustanherukkaliuosta, todettiin joidenkin hapettumisstressin merkkiaineiden vähentyneen jopa 32 % verrattuna lumeainetta saaneisiin. Tutkittavien veressä todettu antosyaniinipitoisuus vaihteli sen mukaan, kuinka kauan aikaa oli kulunut lisäravinteiden nauttimisesta ja kuinka paljon uutetta tutkittava otti painoonsa nähden.

Tutkimuksessa käytettiin kuitenkin pientä otosta, minkä vuoksi tutkijat määrittelivät sen pilotiksi, joka tukee laajempaa tutkimusta. Heidän mukaansa ”on vielä kyseenalaista, johtavatko runsaasti voimakkaita, luontaisia antioksidanttejan sisältävät elintarvikkeet todella lisääntyneeseen plasman antioksidanttikapasiteettiin, mikä auttaisi lieventämään liikunnan aiheuttamaa hapettumisstressiä”.

Useiden tutkimuksien mukaan antosyaniiniuutteen antioksidanttiominaisuudet eivät kuitenkaan selitä tehokkaampaa palautumista liikunnan aiheuttamasta hapettumisstressistä. Nyt julkaistun tutkimuksen tekijöiden mukaan tehokkaampi palautuminen voi johtua redoksi-herkistä mekanismeista, jotka säätelevät antioksidanttijärjestelmiä lisäten niiden antioksidanttikapasiteettia.

Asiasta uutisoi Nutraingredients.com-sivusto.