Aamupalan väliin jättäminen lisää sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistun seurantatutkimuksen mukaan aamupalan väliin jättäminen on yhdistetty merkittävästi kohonneeseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa kerättiin 6550 ihmisen tiedot vuosien 1988 ja 1994 välisenä aikana. Tutkimuksen kohteena oli 40–75 -vuotiaita ihmisiä, joilla ei aiemmin oltu havaittu sydän- tai verisuonitauteja. Tutkimus toteutettiin kysymällä yksinkertainen kysymys: ”Kuinka usein syöt aamupalaa?”. Vastausvaihtoehtoina olivat ”joka päivä” (59%), ”joinakin päivinä” (25%), ”harvoin” (10,9%) ja ”en ikinä” (5,2%).

Kyselyn jälkeen potilaiden terveyttä analysoitiin vuoteen 2011 asti. Tämän periodin aikana tutkittavista 2318 ihmistä kuoli. Näistä kuolemista 619 johtui sydän- ja verisuonitaudeista. Ennen tulosten julkaisemista otettiin huomioon sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, sosioekonomiseen statukseen ja ruokavalioon liittyvät tekijät. Myös elämäntyyliin vaikuttavia asioita, kuten painoindeksi, otettiin huomioon.

Jatkuva aamiaisen syömättä jättäminen kohottaa sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiä.

Jatkuva aamiaisen syömättä jättäminen kohottaa sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiä.

Tutkijat päätyivät siihen, että ihmisillä, jotka eivät ikinä syöneet aamuisin, sydän- ja verisuonitauteihin liittyvä kuolleisuus oli 87% yleisempää kuin niillä, jotka nauttivat aamiaista päivittäin.

Tutkijoiden mukaan aamupalan väliin jättäminen liitetään kohonneeseen lihavuuden riskiin, korkeampaan kolesteroliin, korkeaan verenpaineeseen, tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään ja sydänsairauteen. Tutkijat kertovat, että ”aamiaisen syöminen on myös osoitettu auttavan alentamaan verenpainetta, mikä puolestaan voi estää verisuonten tukkeutumista, verenvuotoa ja sydän- ja verisuonisairauksia”.

Aamupalan väliin jättäminen saattaa siis johtaa ylensyöntiin myöhemmin päivällä. Tästä voi seurata puolestaan esimerkiksi insuliinin vajaatoiminnan herkistyminen ja verenpaineen nousu aamuisin. Aamupalan syöminen puolestaan vaikuttaa edullisesti ruokahalun säätelyyn.

Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että aamupalan väliin jättäminen voi liittyä yleisemmin epäterveelliseen ruokavalioon ja huonoihin elintapoihin: Onko aamupalan väliin jättäminen todennäköisempää epäterveellisesti syövillä ihmisillä? He kuitenkin muistuttavat, että tutkimuksessa huomioitiin lukuisia erilaisia ruokavalioita ja elintapoja, kuten tupakanpoltto, alkoholin käyttö, liikunnan määrä, kokonaisenergian saanti sekä yleinen ruokavalion laatu. Näiden tekijöiden huomioimisesta huolimatta aamupalan väliin jättäminen ja sydän- sekä verisuonitaudeista johtuvan kuolleisuuden välinen yhteys pysyi merkittävänä.

Aamupalan syöminen vaikuttaa myönteisesti ruokahalun säätelyyn myöhemmin päivällä.

Aamupalan syöminen vaikuttaa myönteisesti ruokahalun säätelyyn myöhemmin päivällä.

Toisaalta tutkimuksella oli myös rajoitteensa. Tutkijat eivät muun muassa tienneet, mitä tutkittavat söivät aamiaiseksi, eivätkä näin ollen kyenneet seuraamaan sitä, muuttuivatko tutkittavien ruokailutottumukset seurantakaudella. Tutkimuksen tulos on myös osittain ristiriidassa paaston positiivisten terveysvaikutusten kanssa – asia, jota on artikkelin mukaan tutkittu useaan otteeseen. Tutkimuksen tuloksia tukee tästä huolimatta metodologisesti johdonmukainen, suhteellisen laaja seurantatutkimus.

Tutkimuksesta uutisoi Nutraingredients-sivusto.