Suurten biotiinimäärien vaikutus verikoetuloksiin

Biotiini on vesiliukoinen, ihmiselle välttämätön vitamiini, jonka käyttö on varmasti turvallista, kun pysytään 30–100 µg päiväsaannissa (lapsille noin 20–30 µg) (ks. esim. Zempleni ym. 2012). Biotiinia on tutkittu myös hyvin suurilla päiväannoksilla (100–300 mg), eikä merkittäviä sivuvaikutuksia ilmennyt (Sedel ym. 2015). Vaikka suurten biotiinimäärien vaikutukset tiettyihin verikoetuloksiin ovat viime aikoina herättäneet kysymyksiä, syytä huoleen ei ole, kun biotiinilisän käytön lopettaa hyvissä ajoin ennen verikokeiden ottamista.

Biotin_5.jpg

Suuret biotiiniannokset voivat vaikuttaa verikokeisiin

Yhdysvalloissa lääketurvallisuutta valvova viranomainen FDA julkaisi marraskuussa 2017 tiedotteen, jossa se varoitti suurten biotiinimäärien voivan sekoittaa erityisesti sydäninfarktiin johtavien sydänlihasvaurioiden havaitsemiseksi tehtäviä troponiinitestejä (FDA). Tiedotteen mukaan ainakin yhden potilaan tiedetään kuolleen, koska troponiinitestin tulos oli virheellisesti liian matala suuren biotiinilisän käytön vuoksi. FDA kehottaakin kuluttajia erityiseen varovaisuuteen biotiinin käytön suhteen. (FDA.)

National Institutes of Health puolestaan toteaa syyskuussa 2018 päivitetyssä artikkelissaan, että suuret biotiinimäärät voivat vääristää hormonitasoja mittaavien kokeiden tuloksia (esim. kilpirauhashormoni, 25-hydroksivitamiini-D eli D-vitamiinin varastomuoto) (NIH; Li ym. 2017). Tämä johtuu siitä, että biotiinia käytetään monissa kokeissa sitomaan veren proteiineja, joiden tasoja mittaamalla erilaisia sairauksia voidaan todeta.

Joissakin tapauksissa 10–300 mg päivittäisen biotiinin saannin on todettu johtaneen vääriin Basedowin tauti- ja hypertyreoosidiagnooseihin (Barbesino 2016; Elston ym. 2016; Kummer ym. 2016; Piketty ym. 2017; Sharma ym. 2017). Jopa yhden 10 mg biotiiniannoksen on todettu sekoittaneen 24 tunnin sisällä ravintolisän käytöstä tehtyjen kilpirauhaskokeiden tuloksia (Biscolla ym. 2017).

Viime aikoina on siis kertynyt näyttöä suurten, kymmenien tai satojen milligrammojen suuruisten biotiiniannosten kielteisistä vaikutuksista verikoetuloksiin.

Biotiinilisän käytöstä kannattaa pitää taukoa ennen verikokeita

FDA:n raportti ei määrittele tarkalleen, kuinka kauan ennen verikokeita biotiinin käyttö kannattaa lopettaa (FDA), mutta niin kannattaa ehdottomasti tehdä. Asiaa myös käsittelevässä Consumer Reports -julkaisun artikelissa kehotetaan lopettamaan biotiinilisien käyttö vähintään viikkoa ennen verikokeita (Hirsch 2017). Toisaalta Barbesinon (2016) mukaan biotiinilisän käytön lopettaminen vähintään kaksi päivää ennen verikokeita on riittävää. Joka tapauksessa suurten biotiinilisien käytöstä kannattaa keskustella lääkärin kanssa ennen verikoetta.

Kuten Consumer Reports -julkaisussa todetaan, biotiinilisien markkinoijilla on velvollisuus ilmoittaa kuluttajille biotiinin mahdollisista vaikutuksista verikokeisiin. Väärien testitulosten riskiä voidaan pienentää, kun tuotteen markkinoija kehottaa kuluttajia keskustelemaan biotiinilisän käytöstä verikokeiden yhteydessä lääkärinsä kanssa. Markkinoinnissa voidaan myös suoraan suositella lopettamaan biotiinilisän käyttö hyvissä ajoin ennen verikokeita.

Tapauksissa, joissa ihminen joutuu usein käymään verikokeissa, suuria määriä (kymmeniä tai satoja milligrammoja) biotiinia sisältävien lisäravinteiden käyttö ei ole suositeltavaa. Tilanteesta kannattaa keskustella lääkärin kanssa, jos huomaa vasta verikokeen jälkeen käyttäneensä biotiinilisää ennen kokeeseen menemistä. Lääkäri arvioi mahdollisen lisäkokeiden tarpeen.

Kymmenien milligrammojen biotiiniannosten käytöstä kannattaa pitää taukoa ennen verikokeiden ottamista, koska suuret biotiiniannokset voivat johtaa vääristyneisiin verikoetuloksiin.

Kymmenien milligrammojen biotiiniannosten käytöstä kannattaa pitää taukoa ennen verikokeiden ottamista, koska suuret biotiiniannokset voivat johtaa vääristyneisiin verikoetuloksiin.

biotiini on kuitenkin turvallista ja terveydelle hyödyllistä

Biotiinin yleistä turvallisuutta ja sen positiivisia terveysvaikutuksia, jotka myös Euroopan Unionin elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on tunnustanut myöntäessään biotiinille useita virallisia terveysväitteitä, ei tule ohittaa vain sen vuoksi, että suurilla annoksilla voi olla vaikutusta verikokeiden tuloksiin. Myös FDA tekee raportissaan selväksi, että biotiinilisiin itseensä ei liity terveysriskejä, vaan kyse on nimenomaan biotiinin mahdollisista vaikutuksista laboratorioanalyysien tuloksiin (FDA). Biotiinilisän käyttöä ei siis tarvitse lopettaa kokonaan, vaan käytön keskeyttäminen ennen verikokeita on riittävää.

kirjain A.png

Turvallisuustaso A

Turvallista kaikille suositelluilla annoksilla.