Inkiväärin turvallisuus

Inkivääri (Zingiber officinale) on Aasiasta kotoisin oleva kasvi, jonka maavartta käytetään mausteena ja ravintolisänä.

Akhtar & Haqqi (2012) huomauttavat, että inkivääri on FDA:n (The Food and Drug Administration) ”yleisesti turvalliseksi tunnettujen” (GRAS) listalla. Samoin The British Herbal Compendium ei listaa negatiivisia vaikutuksia inkiväärin nauttimisesta. (Ks. myös Leong ym. 2013)

Turvallisuustaso A

Turvallista. Todennäköisesti turvallista myös raskauden aikana hillittyinä annoksina.

Tutkimuksia inkiväärin vaikutuksista

Altman & Marcussen (2001) ottivat 6 viikkoa kestäneeseen tutkimukseensa mukaan 247 nivelrikkopotilasta. He antoivat koehenkilöille joko plaseboainetta tai kahta erilaista inkivääriuutetta. He havaitsivat, että inkivääriuutetta saaneilla esiintyi enemmän vatsanväänteitä kuin plaseboa saaneilla (59 vs. 21). Tutkijat totesivat, että inkivääriuutteilla oli hyvä turvallisuusprofiili, ja ainoat sivuoireet olivat lieviä vatsanväänteitä.

Haghighi ym. (2005) ottivat kuukauden kestäneeseen tutkimuksensa 120 nivelrikkopotilasta, joille annettiin joko inkivääriä (30 mg), plaseboa tai 1200 mg ibuprofeenia. Tutkimuksessa ei havaittu sivuoireita.

Paramdeep (2013) suoritti 12 viikkoa kestäneen tutkimuksen 60 polven nivelrikkopotilaalle. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään: ensimmäiset saivat 50 mg diklofenaakkia ja plaseboa, toiset saivat 750 mg inkivääriä ja plaseboa ja kolmannet saivat 750 mg inkivääri ja 50 mg diklofenaakkia. Hän totesi, että eri ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja sivuoireiden määrässä.

Therkleson (2014) tarkasteli yhtä tapausesimerkkiä 24 viikon ajan. Hänellä ei havaittu inkivääristä sivuoireita tutkimusaikana.

Bliddal ym. (2000) suorittivat 12 viikkoa kestäneen tutkimuksen 60 potilaalle. He antoivat osallistujille joko inkivääriä, ibuprofeenia tai plaseboainetta. Tutkimuksessa ei havaittu vakavia oireita.

Niempoog ym. (2012) ottivat 8 viikkoa kestäneeseen tutkimukseensa 60 nivelrikkopotilasta. Heille annettiin joko plaseboainetta tai 1 g inkiväärijauhetta. Verenpaineessa, kehonpainossa sekä verenkuvassa ei havaittu muutoksia tutkimusaikana.

Nieman ym. (2013) suorittivat 8 viikon kokeen 100 nivelrikkopotilaalle. He totesivat, että tutkimuksen aikana ei havaittu oireita ruuansulatuksen toiminnassa tai maksan ja munuaisten toiminnassa.

Drozdov ym. (2012) eivät havainneet 4 viikkoa ja 43 nivelrikkopotilasta kattaneessa tutkimuksessa, että 340 mg inkivääriuutteen olisi pahentanut vatsaoireita (SODA, Severity of Dyspepsia Assessment), kun taas ja 100 mg diklofenaakkia saaneilla vatsaoireet pahentuivat.

Myöskään Black ym. (2010) (11 päivää, 74 osallistujaa, 2 g annos), eivät nosta oireita esille.

Viljoen ym. (2014) suorittivat katsauksen inkiväärin käytöstä raskauspahoinvoinnin ehkäisemisessä. Heidän analyysiinsä päätyi yhteensä 1278 raskaana olevaa naista 12 tutkimuksesta. He totesivat, että inkivääri ei lisää merkittävästi närästyksen tai mahdollisen uneliaisuuden riskiä.

Myös toisenlaisia tutkimuksia on suoritettu. Amorndoljai ym. (2015) järjestivät 12 viikkoa kestäneen tutkimuksen 60 nivelrikkopotilaalle. He tarkastelivat inkivääriä sisältävän voiteen vaikutusta. He totesivat, että tuote ei aiheuttanut oireita. (Ks. myös Zahmatkash ym. 2011 ja Niempoog ym. 2012.) Therkleson (2010) suoritti huomattavan erilaisen kokeen, jossa käytettiin inkiväärihauteita, mutta hänkään ei havainnut sivuoireita.

Osassa tutkimuksia on käytetty erilaisten yrttien yhdistelmiä. Chopra ym. (2012) suorittivat 24-viikkoisen tutkimuksen 121 reumapotilaalle. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään, ja ensimmäiselle ryhmälle annettiin inkivääriä ja Tinospora cordifoliaa, toiselle ryhmälle Semecarpus anacardiumia ja kolmannelle ryhmälle hydroksyyliklorokiinisulfaattia. Tutkittavat raportoivat vain pieniä oireita (vatsavaivoja ja iho-oireita), jotka eivät johtaneet tutkimuksen jättämiseen. Yhteensä 42 osallistujaa jätti tutkimuksen muista syistä.

Myös joitakin tutkimuskatsauksia on tehty inkivääristä ja sen vaikutuksista. Chrubasik ym. (2007) toteavat katsauksessaan, että inkivääriin ei ole yhdistetty vakavia sivuvaikutuksia. Leach & Kumar (2008) toteavat tutkimuskatsauksessaan, että ibuprofeeniin verrattuna inkivääriä siedetään hyvin. Sivuoireita raportoidaan harvoin, ja tällöinkin ne ovat pääasiassa vatsavaivoja.

Kaikesta huolimatta Mobe & Dong (2011) huomauttavat, että inkivääriä pidetään yleisesti turvallisena, mutta toisaalta sen vaikutusprosessia ei tunneta vielä täysin, minkä vuoksi sen terapeuttisessa käytössä on hyvä noudattaa varovaisuutta. Tästä syystä tietty kylmäpäisyys huomattavasti ravintokäyttöä suurempien annostusten kanssa voi olla tarpeen.

Inkiväärin käyttö raskauden aikana

Inkivääriä käytetään ajoittain raskauspahoinvoinnin hoitamiseen. Kuitenkin inkiväärin turvallisuudesta on hieman epävarmuutta. Boltman-Binkowski (2016) kävi läpi tutkimuksia raskauspahoinvointiin vaikuttavista yrteistä, ja hän totesi, että inkiväärillä ei ole havaittu riskiä äidin tai syntymättömän lapsen terveydelle.

Samoin Viljoen ym. (2014) totesivat myös 1278 raskaana olevaa naista käsittäneessä katsauksessaan, että inkivääri ei lisää keskenmenon riskiä. Myös Ding ym. (2013) päätyivät tutkimuskatsauksessaan lopputulokseen, että inkivääri on turvallista raskauden aikana.

WebMD-sivuston arvio

WebMD-sivustolla inkivääri arvioidaan “todennäköisesti turvalliseksi”, kun sitä otetaan soveliaita määriä suun kautta. Joillakin esiintyy lieviä sivuoireita, kuten närästystä, ripulia sekä yleisiä vatsavaivoja. Samoin joillakin naisilla on vaarana saada runsaammat kuukautiset inkiväärin käytön seurauksena.

Sivustolla on tarkempia huomioita inkiväärin käytöstä raskauden aikana. Sivustolla todetaan, että inkivääri on ”mahdollisesti turvallista”, kun sitä otetaan raskauden aikana suurempiakin määriä. Kuitenkin inkiväärin käyttö raskausaikana on kiistanalaista. On pieniä epäilyksiä siitä, miten inkivääri vaikuttaa sikiön sukupuolihormonitasapainoon. On myös raportoitu keskenmenosta viikolla 12, kun äiti otti inkivääriä aamupahoinvointiin. Toisaalta taas tutkimukset raskaana olevilla äideillä viittaavat yleisesti siihen, että inkivääri olisi turvallista raskauden aikanakin. Riski saada epämuodostumia lapselle ei vaikuta olevan inkivääriä käyttävillä korkeampi kuin tavanomainen 1–3 %. Samoin inkivääri ei vaikuta lisäävän ennenaikaisen synnytyksen tai matalan syntymäpainon riskiä. On myös jonkin verran huolta siitä, että inkivääri lisäisi verenvuodon riskiä, joten jotkut suosittelevat sen käytön lopettamista ennen synnytystä. Kaiken kaikkiaan inkiväärin käytöstä raskausaikana kannattaa keskustella lääkärin kanssa.

(Sivuhuomiona, että esimerkiksi Suomessa Evira vaatii inkiväärivalmisteisiin odottavia äitejä varoittavan pakkausmerkinnän.)

Sivuston mukaan inkiväärin käytöstä imetyksen aikana ei ole tarpeeksi luotettavaa tietoa, joten sen välttäminen on järkevää. Samoin, vaikka inkivääri on turvallista raskauden ja imettämisen aikana, ei ole tarpeeksi tietoa, miten suurien määrien käyttäminen vaikuttaa. Tästä syystä suuria määriä ei tule käyttää tällöin.

WebMD:n mukaan joillakin diabeetikoilla inkivääri voi nostaa insuliinitasoja tai laskea verensokeritasoja. Tästä syystä inkiväärin käytöstä on hyvä keskustella ensin lääkärin kanssa, sillä se saattaa vaikuttaa verensokerilääkitykseen.

Lisäksi sivuston mukaan joissakin verenvuotosairauksissa inkivääri voi lisätä verenvuodon mahdollisuutta. Samoin joissakin sydänsairauksissa inkivääri voi heikentää tilaa.

Ks. myös artikkeli “Inkivääri