Hyaluronihappo: katsaus turvallisuuteen

Hyaluronihappo eli hyaluronaani on soluväleissä esiintyvä pitkäketjuinen sokerimolekyyli. Ihmisessä on noin 15 g hyaluronihappoa (Stern 2004). Nivelnesteessä on erityisen paljon hyaluronihappoa, joten siksi sitä käytetään nivelterveyttä ylläpitävissä ravintolisissä. Hyaluronihappoa käytetään myös nivelväliin annettavana ruiskeena.

Turvallisuutaso A-

Turvallista terveille aikuisille suositelluilla annoksilla, mutta ei tarpeeksi tietoa vaikutuksesta raskaana oleville tai imettäville.

Tutkimukset hyaluronihapolla

Sato & Iwaso (2009) suorittivat 8 viikkoa kestäneen kokeen, johon osallistui 37 polven nivelrikkopotilasta. Heille annettiin 200 mg hyaluronihappoa (Hyabest® J). Tutkijat totesivat, että veriarvoissa ei havaittu negatiivisia vaikutuksia.

Naqaoka ym. (2010) suorittivat 16 viikkoa kestäneen tutkimuksen, johon osallistui 43 polven nivelrikkopotilasta. Osalle annettiin plaseboainetta, osalle 630 mg kananhelttauutetta (sisältää 60 mg hyaluronihappoa). Tutkittavat olivat neljässä ryhmässä: 1) liikunta ja hyaluronihappo, 2) liikunta ja lumelääke, 3) hyaluronihappo ja 4) lumelääke. Plaseboa saavista 12 (55 %) ja hyaluronihappoa saavista 9 (43 %) raportoi oireista (nuhaoireet, kipu, lihaskipu, vatsavaivat, ripuli, krampit), mutta on oletettavaa, että ne eivät liittyneet tutkittavaan aineeseen. Ainoa poikkeama tästä olivat nuhaoireet, joita oli hyaluronihapporyhmässä 12:lla verrattuna plaseboryhmän 3:een. Kuitenkaan verenpaine, pulssi tai laboratoriotestit verenkuvasta eivät muuttuneet kummassakaan ryhmässä.

Kalman ym. (2008) ottivat mukaan 8 viikkoa kestäneeseen tutkimukseensa 20 polven nivelrikkopotilasta. Osalle annettiin plaseboainetta, osalle hyaluronihappoa (Hyal-Joint). Yksi hyaluronihappoa saaneista koki voimakasta kipua terveessä polvessaan ja poistui tutkimuksestaan. Tutkijat päättelivät, että se ei ollut peräisin tutkittavasta aineesta. Myös lumelääkettä saaneessa ryhmässä oli oireiluja: yhdellä oli ripulia ja yhdellä kielen hypoestemiaa eli heikentynyttä tuntoherkkyyttä. Kuitenkin kyseessä oli lumelääkettä eli ”tyhjää” saanut ryhmä, joten heidän oireensa tuskin liittyivät hyaluronihappoon.

Tashiro ym. (2012) järjestivät 12 kuukautta kestäneen kokeen, jossa oli 60 osallistujaa. Osalle annettiin plaseboainetta, osalle 200 mg hyaluronihappoa. Tutkimuksessa nosteta esille mitään sivuoireita.

WebMD-sivuston arvio

WebMD-sivuston mukaan hyaluronihappo on ”todennäköisesti turvallista”, kun sitä otetaan suun kautta, levitetään iholle tai otetaan pistoksina. Hyaluronihappo voi joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttaa allergiaa.

Sivuston mukaan ei ole tietoa hyaluronihapon käytöstä raskauden ja imettämisen aikana, joten sitä on mahdollisesti riskialtista käyttää. Kuitenkin pistoksina otettu hyaluronihappo on ”mahdollisesti turvallista” raskauden aikana.