Onko ravintolisistä mitään hyötyä?

Silloin tällöin näkee juttuja, joissa kyseenalaistetaan rohdosvalmisteiden ja ravintolisien hyödyt. Yleinen väittämä on, että monipuolisen ruokavalion lisäksi ei tarvita ravintolisiä. Mutta onko ravintolisistä mitään hyötyä ja millaista tieteellistä näyttöä asiasta löytyy?

Harvardin tutkijat: monivitamiini on hyvä vakuutus

Moni suomalainen saa virallisia suosituksia vähemmän yhtä tai useampaa vitamiinia tai mineraalia. Ne ovat kuitenkin terveydelle välttämättömiä. Vitamiinien ja mineraalien puutokset voivat haitata terveyttä sekä vähentää jaksamista ja stressin sietoa.

Esimerkiksi folaatin ja raudan liian vähäinen saanti on suomalaisilla tavallista. Myös magnesiumia saadaan vähemmän kuin minkä tutkimusten perusteella voi arvioida olevan terveydelle optimaalista.

Datavisualisoinnin mukaan monien ravintolisien tehosta on hyvää näyttöä. Kannattaa kuitenkin huomata, että kaikilta osin tämä datavisualisointi ei ole tukeutunut tuoreimpaan näyttöön.

Datavisualisoinnin mukaan monien ravintolisien tehosta on hyvää näyttöä. Kannattaa kuitenkin huomata, että kaikilta osin tämä datavisualisointi ei ole tukeutunut tuoreimpaan näyttöön.

Harvardin tutkijat, arvostettu professori Walter Willett mukaan lukien, ovat pitkään suositelleet monivitamiinin käyttöä ikään kuin vakuutuksena, joka turvaa vitamiinien ja hivenaineiden vähimmäissaannin. Tätä lähestymistapaa ja monivitamiinin käyttöön liittyvää tutkimusnäyttöä on selostettu tässä Harvardin kirjoituksessa.

Monivitamiinin käytöstä voi olla todellista hyötyä terveydelle, vaikkakin tieteellinen näyttö on ristiriitaista. Tänä vuonna julkaistussa seurantatutkimuksessa niillä tutkittavilla, jotka kertoivat käyttäneensä monivitamiinia yli 20 vuoden ajan, oli 44 prosenttia pienempi vakavien sydäntapausten, kuten sydäninfarktien, riski (Rautiainen 2016).

Kenties vahvin peruste käyttää monivitamiinia on kuitenkin se, että sen käyttö on yhdistetty parempaan mielialaan. Vuonna 2013 julkaistun meta-analyysin eli koostetutkimuksen mukaan monivitamiini- ja mineraalilisän käyttö vähentää selvästi stressiä ja väsymystä sekä parantaa mielialaa terveiltä vaikuttavilla ihmisillä (Long 2013).

B-monivitamiini auttaa stressiin

Edellä mainitsemassani Longin ja hänen kollegoidensa meta-analyysissa havaittiin, että sellaiset monivitamiini-mineraalilisät, jotka sisälsivät suuria annoksia B-vitamiineja, auttoivat mielialan parantamisessa enemmän kuin ravintolisät, joiden B-vitamiinien annokset olivat pieniä.

Erään katsausartikkelin mukaan aivot tarvitsevat B-vitamiineja enemmän kuin muu elimistö. Ravitsemussuositusten mukaiset määrät eivät välttämättä ole vielä optimaalisia aivojen terveydelle ja psyykkiselle hyvinvoinnille.

B-monivitamiinin on havaittu jo useissa kontrolloiduissa tutkimuksissa auttavan stressiin. Kolmikuukautisessa kontrolloidussa tutkimuksessa B-monivitamiinin havaittiin lievittävän kuormittuneisuutta, sekavuutta sekä masentuneisuuden ja hylkäämisen tunnetta (Stough 2011).

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi vajaan kuukauden kestäneessä kontrolloidussa tutkimuksessa B-vitamiinipainotteinen valmiste vähensi ahdistusta ja stressiä (Carroll 2000).

B2-vitamiini voi auttaa migreeniin

Lääkäreitä ohjeistavan suomalaisen Käypä hoito -suosituksen mukaan B2-vitamiini eli riboflaviini auttaa migreeniin, kun sitä käytetään riittävän suurella annoksella. Riittävänä annoksena pidetään vähintään 25 milligrammaa päivässä. Samassa Käypä hoito -suosituksessa kerrotaan myös muista ravintolisistä ja luonnonaineista, jotka vähentävät migreenikohtauksia (Säkö 2008).

Foolihappo ehkäisee synnynnäisiä epämuodostumia

Foolihappo on ravintolisänä käytettävä B-vitamiinin muoto. Muiden hyödyllisten vaikutustensa ohella se ehkäisee tehokkaasti hermostoputken sulkeutumishäiriöitä, joka on synnynnäinen epämuodostuma. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja THL suosittelevat kaikille ehkäisyn lopettaneille naisille foolihappolisän käyttöä, jotta voidaan varmistaa äidin riittävä folaattitaso alkuraskauden aikana (THL ja VRN).

Foolihappolisä vähentää myös riskiä saada aivohalvaus. Lancetissä julkaistun meta-analyysin mukaan foolihappo vähentää tehokkaasti aivohalvausriskiä primääripreventiossa eli siis henkilöillä, jotka eivät ole aiemmin saaneet aivohalvausta (Wang 2007).

B12-vitamiini torjuu dementiaa

Käypä hoito -suosituksessa pidetään B12-vitamiinin puutosta parannettavissa olevana puutoksena, joka voi aiheuttaa muistioireita.

Myös tieteellinen kirjallisuus puoltaa käsitystä, että osa dementioista johtuu B12-vitamiinin puutoksesta, joka on hoidettavissa B12-vitamiinilisällä (Osimani 2005).

Suosittelen itse B12-vitamiinilisää kaikille vegaaneille sekä 50 vuotta täyttäneille B12-vitamiinin riittävän saannin turvaamiseksi. Myös laktovegetaristeilla B12-vitamiinin puutos on yleisempää kuin sekaruoan syöjillä, joten myös heidän on hyvä käyttää aika ajoin B12-vitamiinilisää.

B12-vitamiinia on suositeltavinta käyttää kielen alla imeytettävänä tablettina, jolloin imeytyminen ei riipu siitä, onko vatsassa ns. sisäistä tekijää. Sopiva annos B12-vitamiinin puutteen hoitoon on 1-2 mg päivässä. Ylläpitoannokseksi riittää 1 mg kahdesti viikossa. Metyylikobalamiini on suositeltavin ravintolisänä käytettävä muoto.

D-vitamiini tukee yleistä terveyttä ja vähentää kuolleisuutta

On olemassa hyvää tieteellistä näyttöä siitä, että D-vitamiini auttaa ylläpitämään yleistä hyvää terveyttä ja vähentää kuolleisuutta. Toisin sanoen D-vitamiinilisä auttaa meitä elämään terveempinä ja pitkäikäisemmiksi.

Tieteellistä näyttöä asiassa on niin prospektiivisten tutkimusten kuin kontrolloitujenkin tutkimusten meta-analyyseista. Prospektiivisten tutkimusten meta-analyysien mukaan korkeammat D-vitamiinitasot yhdistyvät pienempään kuolleisuuteen. Lisäksi on olemassa jo kolme kontrolloitujen tutkimusten meta-analyysia, joiden mukaan D-vitamiinilisän käyttö vähentää kuolleisuutta.

Uusimman eli Rajiv Chowdhuryn ja hänen kollegojensa tekemän kontrolloitujen tutkimusten meta-analyysin mukaan D3-vitamiinilisän käyttö vähentää kokonaiskuolleisuutta 11 prosentilla.

Koostetutkimuksen keskusteluosuudessa pidettiin D-vitamiinin liian vähäisen saannin aiheuttamaa taakkaa väestötasolla merkittävänä, kun sitä arvioitiin muihin sairautta aiheuttaviin tekijöihin.

Chowdhuryn tutkimuksessa arvioitiin, että Yhdysvalloissa D-vitamiinin puutteesta johtuva väestön lisäriski on noin 13 prosenttia. Tätä verrattiin arvioon siitä, että tupakoinnin aiheuttama lisäriski on 20 prosenttia ja riittämättömän liikunnan osuus 11 prosenttia. D-vitamiinin riittämätön saanti on siis riskitekijänä täysin verrattavissa näihin tunnustettuihin väestötason riskitekijöihin (Chowdhury 2014).

THL:n tutkija Suvi Virtanen on hiljattain Ilta-Sanomissa pelotellut sillä, että suuret annokset D-vitamiinia voivat kohottaa syöpäriskiä. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan tue sitä vaan kontrolloituihin tutkimuksiin perustuvan Cochrane-katsauksen mukaan D3-vitamiinilisän käyttö päinvastoin vähentää syöpäriskiä tilastollisesti merkitsevästi 12 prosentilla (Bjelakovic 2014).

Kalaöljyistä hyötyä sydämelle ja mielelle

Kalaöljyt vähentävät sydäntapauksia

Useiden seuranta- ja interventiotutkimusten mukaan kalaöljyt vähentävät sydäntautikuolleisuutta ja äkillisiä sydänkuolemia erityisesti potilailla, jotka ovat saaneet sydäninfarktin (Saravanan 2010).

Kalaöljyjen hyödyt on vahvistettu myös sveitsiläisessä interventiotutkimuksiin perustuvassa katsausartikkelissa. Sen mukaan omega-3-rasvat saattavat vähentää sydänkuolleisuutta ja kokonaiskuolleisuutta yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin statiinilääkkeet. Kun statiinilääkitys vähensi kokonaiskuolleisuutta 13 prosentilla ja sydänkuolleisuutta 22 prosentilla, kalaöljyt vähensivät kokonaiskuolleisuutta 23 prosentilla ja sydänkuolleisuutta 32 prosentilla (Studer 2005).

Vuonna 2013 julkaistussa kontrolloituihin tutkimuksiin perustuvassa koostetutkimuksessa tarkasteltiin pitkäaikaisen ja vähintään 1 gramman suuruisen kalaöljylisän vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen ja sydänkuolemiin potilailla, jotka jo sairastavat sydäntautia. Kokonaiskuolleisuuden osalta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä mutta tutkijat havaitsivat, että kalaöljylisä vähensi sydänkuoleman riskiä 32 prosentilla (Casula 2013).

Kaikissa tieteellisissä artikkeleissa ei ole havaittu kalaöljyjen hyötyä mutta tyypillisesti niissä ei ole silloin otettu huomioon kaikkia sekoittavia tekijöitä, jotka häivyttävät kalaöljyjen hyötyjä tai vähentävät niiden tehoa. Esimerkiksi statiinilääkityksen käyttö on tyypillinen sekoittava tekijä, joka vähentää kalaöljyjen tehoa (Eussen 2012).

Yhdysvaltain sydänliitto AHA julkaisee tiedelehteä nimeltään Circulation. Siinä julkaistussa artikkelissa tuodaan selvästi esille kalaöljyn hyödyt. Kirjoittajat suosittelevat, että kalaöljyjen sisältämiä EPA:a ja DHA:ta saataisiin yhteensä 500–1800 mg joko rasvaisesta kalasta tai kalaöljyistä. Kalaöljyjen rinnalla suositellaan saatavaksi myös alfalinoleenihappoa, mikä on ollut pitkään minunkin suositukseni (Chaddha 2015).

Koostetutkimusten mukaan kalaöljyt auttavat masennuksessa

Kalaöljyt auttavat myös masennuksessa. Omega-3-rasvahappojen hyötyä bipolaarisessa depressiossa on selvitetty ainakin kolmessa uudehkossa koostetutkimuksessa. Ensimmäisen mukaan omega-3-rasvahappojen käytöstä on hyötyä masennushäiriöissä. Toisen mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että ne auttavat bipolaarisessa depressiossa muiden hoitojen rinnalla (Kraguljac 2009, Sarris 2012).

Tuoreimman koostetutkimuksen mukaan varsinkin EPA-painotteiset kalaöljyt auttavat masennushäiriössä (Mocking 2016).

Kalaöljyjen hyödyt masennuksessa on siis osoitettu hyvin. Sen lisäksi pieni joukko tutkimuksia viittaa siihen, että kalaöljylisästä voi olla hyötyä myös terveiden mielialalle ja aivotoiminnalle (Antypa 2009).

Ravintolisä suojaa silmiä ikääntymisen vaikutuksilta

Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin ikääntyneillä näköä vakavasti heikentävistä sairauksista länsimaissa. Siinä silmän valoa aistivan osan, verkkokalvon, rakenne vaurioituu.

Cochrane-katsauksen mukaan antioksidantti- ja mineraalilisä vähentää silmänpohjan ikärappeuman riskiä. Katsauksen vahvimpana pitämässä AREDS-tutkimuksessa beetakaroteenia, C-vitamiinia, E-vitamiinia ja sinkkiä sisältänyt valmiste vähensi pitkälle edenneen silmänpohjan ikärappeuman riskiä 32 prosentilla. Cochrane-katsauksen mukaan tieteellinen näyttö asiasta on kohtalaisen hyvää (Evans 2012).

AREDS-tutkijat ovat sittemmin kannattaneet ravintolisässä käytetyn beetakaroteenin korvaamista luteiinilla ja zeaksantiinilla. Näin siksi, että beetakaroteenilisä on kasvattanut keuhkosyöpäriskiä varsinkin entisillä tupakoijilla (AREDS 2013).

Ubikinoni tukee sydäntä ja vähentää sydäntapauksia

Ubikinoni on kehomme sisältämä aine, jota tarvitaan solujen energiantuotannossa, ja lisäksi sillä on myös antioksidanttivaikutusta. Ubikinonia pidetään ehdollisesti välttämättömänä ravintoaineena. Elimistömme ubikinonitasot laskevat ikääntyessämme.

Ubikinonin on havaittu kontrolloiduissa tutkimuksissa pienentävän sydänkuolleisuutta niin hiljattain sydäninfarktin saaneilla potilailla kuin myös terveillä ikäihmisillä.

Vuonna 2003 julkaistussa intialaisessa kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin ubikinonilisän vaikutusta valtimotaudin riskitekijöihin. Tutkimusryhmään kuuluneet olivat vastikään sydäninfarktin saaneita potilaita, jotka käyttivät päivittäin 120 milligramman suuruista ubikinonilisää. Vertailuryhmään kuuluneet käyttivät B-vitamiinilisää.

Vuoden seurannan jälkeen havaittiin, että ubikinonia käyttäneillä oli peräti 45 prosenttia vähemmän sydäntapauksia kuin vertailuryhmässä. Kun ubikinoniryhmässä noin neljänneksellä oli uusia sydäntapauksia, niitä oli vertailuryhmässä lähes joka toisella (Singh 2003).

Vuonna 2012 julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa tutkittiin ubikinonin ja seleenin vaikutusta. Tutkittavat satunnaistettiin saamaan 200 milligrammaa ubikinonia ja 200 mikrogrammaa seleeniä tai lumevalmistetta neljän vuoden ajan ja tutkittavia seurattiin runsaat 5 vuotta.

Tutkimuksessa havaittiin, että ubikinonia ja seleeniä saaneiden sydän- ja verisuonikuolleisuus oli 49 prosenttia pienempää kuin lumeryhmään kuuluneilla. Ero hoitoryhmän ja lumeryhmän välillä oli myös tilastollisesti merkitsevä (Alehagen 2013).

Mielenkiintoista on, että ubikinoni ja seleeni tarjosivat suojaa sydämelle vielä vuosia sen jälkeen, kun niiden käyttö oli lopetettu (Alehagen 2015).

Ubikinonin käyttö sopii hyvin suosittelemani ja terveelliseksi osoitetun Välimeren ruokavalion rinnalle. Espanjalaisessa tutkimuksessa ubikinonin on havaittu tehostavan Välimeren ruokavalion tulehdusta ja oksidatiivista stressiä vähentävää vaikutusta (Yubero-Serrano 2012).

Glukosamiinista ja kondroitiinista hyötyä nivelille

Glukosamiini ja kondroitiini ovat yleisiä nivelrikkoon käytettyjä ravintolisiä. Eräitä niitä sisältäviä valmisteita on rekisteröity myös lääkkeiksi. Glukosamiinilisän on lukuisissa tutkimuksissa havaittu helpottavan nivelrikkokipua ja parantavan nivelten toimintakykyä.

Glukosamiinista ja kondroitiinista on tutkimusyhteenvetojen mukaan hyötyä nivelrikossa, kun valitaan oikeita valmisteita. Glukosamiinisulfaatin on tutkimuksissa todettu johdonmukaisesti vähentävän kipua nivelrikossa mutta glukosamiinihydrokloridista ei ole hyötyä (Eriksen 2014, Zhang 2010).

Glukosamiinin muotoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä Suomenkin markkinoilla on myynnissä tuotteita, joissa on toimimatonta glukosamiinihydrokloridia. Vain glukosamiinisulfaatti siis toimii.

Mielenkiintoista glukosamiinissa ja kondroitiinissa on, että niiden käyttö on yhdistetty pienempään kuolleisuuteen – vahva käyttöä puoltava seikka sekin (Pocobelli 2010, Bell 2012).

Glukosamiinisulfaatin ja kondroitiinisulfaatin tehoa puoltaa lopuksi vielä se, että niiden on havaittu auttavan nivelrikosta kärsivillä koirilla ja hevosilla. Kun vaikutuksen ei voi eläimillä odottaa johtuvan plasebovaikutuksesta, hoitovaikutuksen täytyy olla vaikuttavien aineiden ansiota (McCarthy 2007, Rodgers 2006).

Kurkumiini vähentää tulehdusta

Kurkumiini on kurkuma-kasvista eristetty luonnonaine, jota käytetään ravintolisänä. Kurkumiinista on havaittu olevan hyötyä monella terveyden osa-alueella. Sen hyödyt ovat pitkälti sen ansiota, että se vähentää tulehdusta.

Nivelrikko on nivelsairaus, jossa on tulehduksellinen komponentti. Tänä vuonna julkaistun meta-analyysin mukaan on näyttöä siitä, että kurkumiini auttaa nivelrikon ja reuman oireiden, pääasiassa kivun ja tulehduksen, hoidossa käytettäessä sitä noin annoksella 1000 mg (Daily 2016). Olen selostanut tutkimusnäyttöä aiheesta aiemmin tässä kirjoituksessani.

Masennuksen torjunta on alue, jolla näyttö kurkumiinin hyödyistä vahvistuu tutkimus tutkimukselta. Uuden kontrolloidun tutkimuksen mukaan kurkumiini auttaa vakavassa masennuksessa annoksella 250 mg kahdesti päivässä käytettynä (Lopresti 2016).

Mielenkiintoista on, että kurkumiinin on havaittu kontrolloidussa tutkimuksessa parantavan työmuistia ja mielialaa myös terveillä iäkkäillä ihmisillä (Cox 2015).

Viime vuosina on tutkittu paljon myös sitä, voiko kurkumiini ehkäistä syöpää tai Alzheimerin tautia. Viitteitä tähän suuntaan on mutta mitään varmaa ei toistaiseksi voida sanoa.

Probiooteista laaja-alaista hyötyä

Probiootit ovat ravintolisiä, joista on hyötyä erilaisissa suolistovaivoissa, kun bakteerikannat valitaan oikein. Ne esimerkiksi vähentävät riskiä sairastua matkalla vatsatautiin ja lyhentävät turistiripulien kestoa, jos sellaiseen kuitenkin sairastutaan. Lisäksi suomalaisen Käypä hoito -suosituksen mukaan probioottien säännöllinen käyttö ripulin aikana lyhentää lasten akuutin, infektiosta aiheutuvan ripulin kestoa (Komulainen 2016).

Vauvoilla Lactobacillus reuteri ja Lactobacillus rhamnosus GG -probioottien on havaittu auttavan koliikkiin. Niitä suositellaan käytettävän myös ennaltaehkäisevästi.

Tämänvuotinen koostetutkimus viittaa lisäksi siihen, että probioottilisä voi parantaa glukoosinsietoa diabeetikoilla (Sun 2016).

Piparminttuöljy auttaa ärtyvästä suolesta kärsiviä

Piparminttuöljy on ravintolisä ja luontaistuote, jonka on tutkimuksissa havaittu helpottavan ärtyvän suolen oireyhtymän oireita. Tutkimusnäyttöä asiasta on selostanut ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen tässä kirjoituksessaan.

Mäkikuisma masennuslääkkeitä parempi

Suurimmassa osassa sokkoutettuja ja plasebokontrolloituja tutkimuksia on havaittu, että mäkikuismauutteet ovat yhtä tehokkaita kuin masennuslääkkeet masennuksen hoidossa. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että mäkikuisman käyttö aiheuttaa masennuslääkkeitä vähemmän haittavaikutuksia (Cochrane-katsaus 2008).

Australialaisen tutkimusnäyttöön perustuvan raportin mukaan mäkikuisman käyttö masennuslääkkeiden sijaan olisi kustannustehokasta lievästä kohtalaisen vaikean masennuksen hoidossa. Raportin mukaan mäkikuisman käyttö tavanomaisten masennuslääkkeiden sijaan vähentäisi lääkehoidon kuluja. Myös myöhemmän taloudellisen arvion mukaan mäkikuisma on kustannustehokas lievästä vaikeaan masennuksen hoidossa (Solomon 2013).

Mielenkiintoista on, että vaikka mäkikuisman tehosta masennuksessa on Cochrane-katsauksen mukaan näyttöä ja vaikka sen käyttö olisi kustannustehokasta, suomalainen depression Käypä hoito -suositus ei edes mainitse sitä. Se paljastaa hyvin sen, että lääkäreillä on lähtökohtaisesti lääkehoitoja suosiva bias eli ennakkoasenne.

Tietyt rohdosvalmisteet ja ravintolisät auttavat ahdistusoireisiin

Systemaattisen katsauksen mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että rohdosvalmisteet, jotka sisältävät kärsimyskukkaa (Passiflora incarnata) tai kavajuurta (Piper methysticum), sekä ravintolisät, jotka sisältävät L-lysiinin ja L-arginiinin yhdistelmää, auttavat ahdistusoireissa ja -häiriöissä. Lisäksi magnesiumia sisältävät ravintolisät sekä eräät muut rohdosvalmisteet vaikuttavat lupaavilta, mutta katsauksen mukaan niistä tarvitaan kuitenkin lisää näyttöä (Lakhan 2010).

Melatoniini parantaa unta

Melatoniinia saadaan myydä ravintolisänä, jos annokset jäävät alle 2 milligramman. Melatoniini helpottaa unentuloa ja saattaa syventää unta, kuten monet tietävät. Myös lääkärit määräävät melatoniinia, useimmiten annoksilla 1-3 mg iltaisin ennen nukkumaan menoa.

Rahoitusvinouma suosii lääkkeitä ravintolisien kustannuksella

Yllä oleva on vain raapaisu ravintolisien tehoa koskevasta tieteellisestä näytöstä, mutta edellisen perusteella pitäisi olla jo selvää, että näyttöä ravintolisien tehosta löytyy. Se on ehkä monelle yllätys.

Lääkkeitä suosii ravintolisien kustannuksella se, että lääkeaineet voidaan patentoida, jolloin niihin sisältyy suurempi taloudellisen voiton potentiaali. Vitamiineja, mineraaleja ja muita luonnonaineita sen sijaan ei voi yleensä patentoida. Niiden myyntiin ei siksi sisälly koskaan samanlaista voittopotentiaalia kuin lääkeaineisiin, jotka voidaan myydä kalliilla.

Lääkeaineiden suuren voittopotentiaalin vuoksi lääketehtailla on varaa panostaa ja teettää kalliita ja suuria tutkimuksia. Lisäksi lääketehtailla on varaa palkata suurella rahalla tutkijoita, jotka suunnittelevat lääkkeiden hyötyjä korostavat tutkimusasetelmat ja kirjoittavat tutkimuspaperit niin, että hyödyt korostuvat ja haitat vaikuttavat pieniltä. Näin näyttöä lääkeaineiden tehosta on helppoa kerryttää lisää.

Ravintolisiin sisältyvän pienemmän voittopotentiaalin vuoksi ravintolisien valmistajilla ei ole yhtäläistä mahdollisuutta rahoittaa kalliita tutkimuksia kuin lääketehtailla. Siksi tieteellistä näyttöä ravintolisien tehosta ei ole helppo kerryttää.

Tämä ravintolisiä lähtökohtaisesti sorsiva asetelma — rahoitusvinouma — kannattaa pitää mielessä, jos joskus törmäät esimerkiksi siihen, että joku moittii ravintolisää koskevaa tutkimusta pieneksi tai lyhytkestoiseksi tai näyttöä heikoksi. On hyvin mahdollista, että paljon useammatkin ravintolisät olisivat hyödyllisiä kuin tähän mennessä on voitu osoittaa, mutta laadukkaille ja tarpeeksi suurille tutkimuksille ei vain ole löytynyt rahoitusta.

IMG_8912.JPG

Juhana Harju

Kirjoittaja on ravintoasiantuntija, joka on kirjoittanut teokset Ravintoa sydämelle (WSOY 2007) ja Luusto lujaksi elämäntavoilla (Atena 2011). Lue Juhanan uudempia tekstejä Suomen Terveysravinnon blogista.

Viitteet:

Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013 May 15;309(19):2005-15.

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, et al. Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. PLoS One. 2015 Dec 1;10(12):e0141641.

Antypa N, et al. Omega-3 fatty acids (fish-oil) and depression-related cognition in healthy volunteers. J Psychopharmacol. 2009 Sep;23(7):831-40.

Bell GA, et al. Use of glucosamine and chondroitin in relation to mortality. Eur J Epidemiol. 2012 Aug;27(8):593-603.

Bjelakovic G, et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 10;(1):CD007470.

Carroll D, et al. The effects of an oral multivitamin combination with calcium, magnesium, and zinc on psychological well-being in healthy young male volunteers: a double-blind placebo-controlled trial. Psychopharmacology (Berl). 2000 Jun;150(2):220-5.

Casula M, et al. Long-term effect of high dose omega-3 fatty acid supplementation for secondary prevention of cardiovascular outcomes: A meta-analysis of randomized, placebo controlled trials [corrected]. Atheroscler Suppl. 2013 Aug;14(2):243-51.

Chaddha A, Eagle KA. Cardiology Patient Page. Omega-3 Fatty Acids and Heart Health.
Circulation. 2015 Dec 1;132(22):e350-2.

Chowdhury R, et al. Vitamin D and risk of cause specific death: systematic review and meta-analysis of observational cohort and randomised intervention studies. BMJ. 2014 Apr 1;348:g1903.

Cost effectiveness of complementary medicines. The National Institute of Complementary Medicine. 2010.

Cox KH, et al. Investigation of the effects of solid lipid curcumin on cognition and mood in a healthy older population. J Psychopharmacol. 2015 May;29(5):642-51.

Daily JW, et al. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Med Food. 2016 Aug 1;19(8):717-29.

Eriksen P, et al. Risk of bias and brand explain the observed inconsistency in trials on glucosamine for symptomatic relief of osteoarthritis: a meta-analysis of placebo-controlled trials. Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 Dec;66(12):1844-55.

Eussen SR, et al. Effects of n-3 fatty acids on major cardiovascular events in statin users and non-users with a history of myocardial infarction. Eur Heart J. 2012 Jul;33(13):1582-8.

Evans JR, Lawrenson JG. Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11:CD000254.

Komulainen J. Probiootit lasten akuutin ripulin itselääkityksenä. Käypä hoito -suositus. 30.3.2016.

Kraguljac NV, et al. Efficacy of omega-3 fatty acids in mood disorders – a systematic review and metaanalysis. Psychopharmacol Bull. 2009;42(3):39-54.

Lakhan SE, Vieira KF. Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders: systematic review. Nutr J. 2010 Oct 7;9:42.

Linde K, et al. St John’s wort for major depression. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD000448.

Long SJ, et al. Effects of vitamin and mineral supplementation on stress, mild psychiatric symptoms, and mood in nonclinical samples: a meta-analysis. Psychosom Med. 2013 Feb;75(2):144-53.

Lopresti AL, Drummond PD. Efficacy of curcumin, and a saffron/ curcumin combination for the treatment of major depression: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. J Affect Disord. 2016 Oct 1.

McCarthy G, et al. Randomised double-blind, positive-controlled trial to assess the efficacy of glucosamine/chondroitin sulfate for the treatment of dogs with osteoarthritis. Vet J. 2007 Jul;174(1):54-61.

Mocking RJ, et al. Meta-analysis and meta-regression of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for major depressive disorder. Transl Psychiatry. 2016 Mar 15;6:e756.

Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Julkaistu 13.08.2010.

Nutrition Insurance Policy: A Daily Multivitamin. Harvard School of Public Health, 2012.

Osimani A, et al. Neuropsychology of vitamin B12 deficiency in elderly dementia patients and control subjects. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2005 Mar;18(1):33-8.

Pitkälä KH, et al. Herbal medications and other dietary supplements. A clinical review for physicians caring for older people. Ann Med. 2016 Jul 16:1-17.

Pocobelli G, et al. Total mortality risk in relation to use of less-common dietary supplements. Am J Clin Nutr. 2010 Jun;91(6):1791-800.

Rautiainen S, et al. Multivitamin Use and the Risk of Cardiovascular Disease in Men. J Nutr. 2016 Jun;146(6):1235-40.

Rodgers MR. Effects of Oral Glucosamine and chondroitin sulfates supplementation on frequency of intra-articular therapy of the horse tarsus. Intern J Appl Res Vet Med. 2006;4(2):155-162.

Rosenfeldt FL, et al. Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials. J Hum Hypertens. 2007 Apr;21(4):297-306.

Saravanan P, et al. Cardiovascular effects of marine omega-3 fatty acids. Lancet. 2010 Aug 14;376(9740):540-50.

Sarris J, et al. Omega-3 for bipolar disorder: meta-analyses of use in mania and bipolar depression. J Clin Psychiatry. 2012 Jan;73(1):81-6.

Singh RB, et al. Effect of coenzyme Q10 on risk of atherosclerosis in patients with recent myocardial infarction. Mol Cell Biochem. 2003 Apr;246(1-2):75-82.

Solomon D, et al. Economic evaluation of St. John’s wort (Hypericum perforatum) for the treatment of mild to moderate depression. J Affect Disord. 2013 Jun;148(2-3):228-34.

Stough C, et al. The effect of 90 day administration of a high dose vitamin B-complex on work stress. Hum Psychopharmacol. 2011 Oct;26(7):470-6.

Studer M, et al. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality: a systematic review. Arch Intern Med. 2005 Apr 11;165(7):725-30.

Sun J, Buys NJ. Glucose- and glycaemic factor-lowering effects of probiotics on diabetes: a meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Br J Nutr. 2016 Apr 14;115(7):1167-77.

Syödään yhdessä lapsiperheiden ruokasuositukset. THL ja VRN 2016.

Säkö E. Migreeni: Vitamiinit, hivenaineet ja rohdoskasvit sekä homeopaattiset valmisteet. Käypä hoito -suositus. 27.8.2008.

Wang X, et al. Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a meta-analysis. Lancet. 2007 Jun 2;369(9576):1876-82.

Yubero-Serrano EM, et al. Mediterranean diet supplemented with coenzyme Q10 modifies the expression of proinflammatory and endoplasmic reticulum stress-related genes in elderly men and women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012 Jan;67(1):3-10.

Zhang W, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Apr;18(4):476-99.