Luonnollisempia keinoja nivelrikon hoitoon

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus, ja se heikentää merkittävästi monien ikäihmisten liikuntakykyä ja elämänlaatua.

Nivelrikon riskitekijöitä ovat ikä, ylipaino ja erilaiset vammat. Sekä liian vähäinen liikunta että liiallinen fyysinen kuormitus, esimerkiksi raskaassa ruumiillisessa työssä, ovat riskitekijöitä. Myös tupakointi ja D-vitamiinin puute voivat lisätä rustokudoksen katoa.

Lääkehoidoilla on haittavaikutuksia

Nivelrikon hoidossa terveydenhuollossa käytetään usein muun hoidon lisäksi myös tulehduskipulääkkeitä ja kipulääkkeitä. Niiden hyöty on kuitenkin rajallinen. Lääkkeet eivät estä nivelruston hajoamista puhumattakaan siitä, että ne korjaisivat jo syntyneitä vaurioita.

Lisäksi lääkkeillä on usein haittavaikutuksia. Osasta haittavaikutuksia myös kerrotaan lääkäreitä ohjeistavissa Käypä hoito -suosituksissa.

Virallisten hoitosuositusten mukaan polvi- ja lonkkanivelrikon ensisijainen lääke on parasetamoli. Sillä on kuitenkin paljon enemmän haittavaikutuksia kuin Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan.

Avokadossa on ainesosia, joista on hyötyä nivelrikossa.

Avokadossa on ainesosia, joista on hyötyä nivelrikossa.

Virallisen lääketieteen hoitojen hyödyn rajallisuus ja lääkkeiden yleiset haittavaikutukset jättävät paljon tilaa luonnollisemmille hoitovaihtoehdoille, kuten rohdosvalmisteiden käytölle ja ravitsemustukihoidolle.

Seuraavassa on yhteenveto ravintolisistä, joista mielestäni on hyötyä nivelrikon hoidossa. Arvioni perustuu moniin tieteellisiin katsauksiin, meta-analyyseihin eli koostetutkimuksiin, yksittäisiin tutkimuksiin sekä ravitsemuskirjoihin.

Glukosamiinisulfaatti ja kondroitiinisulfaatti

Glukosamiinilla oli aiemmin tunnustettu asema nivelrikon hoidossa, ja valmisteet olivat Kela-korvattavia. Kela-korvattavuus kuitenkin poistui vuonna 2009, kun silloisen tutkimusnäytön valossa näytti siltä, että siitä ei olisi hyötyä. Myös lääkäreitä ohjeistavassa Käypä hoito -suosituksessa otettiin se kanta, että glukosamiinista ei olisi juuri hyötyä nivelrikon hoidossa.

Kuitenkin uuden, viime vuoden lopulla julkaistun meta-analyysin mukaan glukosamiini helpottaa nivelrikon oireita. Koostetutkimuksessa myös katsotaan, että ristiriitaisia tutkimustuloksia selittävät eniten valmisteiden väliset erot. Glukosamiinisulfaatin on tutkimuksissa todettu johdonmukaisesti vähentävän kipua nivelrikossa mutta glukosamiinihydrokloridista ei ole hyötyä (Eriksen 2014Zhang 2010).

Kondroitiinin osalta Käypä hoito -suositus ei ole myöskään ajan tasalla vaan siinä todetaan paikkansapitämättömästi, että kondroitiinin vaikutus nivelrikkopotilaan kipuun tai toimintakykyyn ei eroaisi lumelääkkeestä. Uusimmassa, tänä vuonna julkaistussa Cochrane-katsauksessa hyödyt kuitenkin todetaan useilla osa-alueilla.

Cochrane-katsauksen mukaan kondroitiinista voi olla apua kivun lievittämisessä ja nivelraon kapeutumisen vähentämisessä. Lisäksi kondroitiini luultavasti parantaa hieman elämänlaatua sen ansiosta, että sillä on hyvä vaikutus kipuun ja toimintakykyyn (Singh 2015).

Tieteellistä näyttöä glukosamiinin ja kondroitiinin hyödystä vahvistaa vielä tänä vuonna julkaistu kansainvälinen tutkimus, joka tehtiin eurooppalaisten, amerikkalaisten ja kanadalaisten yliopistojen yhteistyönä. Tarkoitus oli selvittää kunnolla, onko glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia sisältävästä ravintolisästä hyötyä polven nivelrikon hoidossa vai ei.

Tutkimuksessa ravintolisää verrattiin yleisesti käytössä olevaan tulehduskipulääkkeeseen selekoksibiin, jota myydään Suomessa nimillä Celebra ja Onsenal. Tutkimuksen mukaan glukosamiinin ja kondroitiinin yhteiskäyttö vähentää polven kipua, turvotusta ja jäykkyyttä sekä parantaa potilaiden elämänlaatua (Hochberg 2015).

Tutkimusta johtanut Montrealin yliopiston professori Jean Pierre Pelletier arvioi tuloksia näin:

“Tutkimus osoittaa, että glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmä antaa tehokkaan hoitovaikutuksen nivelrikossa. Yhdistelmän teho on verrattavissa tulehduskipulääkkeeseen, mutta on sitä paljon turvallisempi.” (Reuters)

Tutkimuskirjallisuudessa myös katsotaan, että glukosamiinisulfaatilla ja kondroitiinisulfaatilla on synergisiä, toisiaan tukevia hyötyjä. Niiden käyttöä pidetään myös kustannustehokkaana (Bottegoni 2014).

Boswellia serrata

Boswellia serrata eli intialainen frankinsensi on hyvin tunnettu ayurvedisessa lääketieteessä eli perinteisessä intialaisessa hoitoperinteessä. Boswelliasta erittyvää pihkaa on käytetty niveltulehdusten ja muiden tulehdusten hoitoon monien maiden perinnehoidoissa.

Boswellia serrata sisältää boswelliinihappoa, joka estää nivelrikossa tärkeää tulehdustekijä IL-1 β:a sekä 5-lipoksigenaasia, joka on tärkeä entsyymi tulehduksellisissa häiriöissä.

Kontrolloiduissa tutkimuksissa boswellia serrata on auttanut polven nivelrikossa. Verrattuna lumevalmistetta käyttäneisiin, boswelliaa käyttäneillä potilailla on ollut vähemmän kipua ja turvotusta, ja liikeradat ovat kasvaneet.

Systemaattisessa katsausartikkelissa, jossa tarkasteltiin eri luonnonaineiden tehoa nivelrikossa, boswellia serrata näyttäytyi tehokkaimpana aineena. Myös toisessa katsausartikkelissa, jossa tarkasteltiin polven nivelrikkoon auttavia aineita, boswellia serrataa pidettiin toimivana (Laslett 2015We 2012).

Kalaöljy

Kalaöljyn on havaittu tehostavan glukosamiinin vaikutuksia. Kontrolloidussa tutkimuksessa kalaöljylisää glukosamiinin rinnalla käyttäneillä oli vähemmän aamujäykkyyttä ja kipua kuin pelkästään glukosamiinia käyttäneillä (Gruenwald 2009).

Pirunkoura

Pirunkouraa (engl. devil’s claw, Harpagophytum) on käytetty Euroopassa yli 50 vuoden ajan reumaattisten sairauksien hoidossa.

Pirunkouralla on rustokudosta suojaavaa vaikutusta. Sen arvellaan johtuvan siitä, että se estää NF-κB:tä ja tukahduttaa siten tulehdusta.

Pirunkouralla on kipua lievittävää vaikutusta, ja sitä on verrattu tutkimuksessa nivelrikon hoidossa käytettävään kipulääkkeeseen diaseriiniin. Kipu lievittyi molemmilla hoidoilla yhtä paljon. Tutkimuksen päätyttyä pirunkouraa käyttäneet tarvitsivat vähemmän tavallisia kipulääkkeitä. Myös haittavaikutuksia oli vähemmän pirunkouraa käyttäneillä (Leblan 2000).

Toisessa kahdeksan viikkoa kestäneessä tutkimuksessa pirunkoura lievitti kipua, jäykkyyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua (Warnock 2007).

Vuonna 2012 julkaistun katsausartikkelin mukaan on olemassa vahvaa kliinistä näyttöä siitä, että pirunkoura auttaa lievittämään kipua (Akhtar 2012).

Kissankynsi

Kissankynsi (engl. cat’s claw, Uncaria tomentosa, Uncaria guianensis) on Amazoninjoen alueella kasvava köynnöskasvi. Sitä on tutkittu kontrolloiduissa tutkimuksissa nivelrikosta kärsivillä potilailla.

Ensimmäisessä neljä viikkoa kestäneessä tutkimuksessa kissankynnen käyttö vähensi päivittäiseen elämään liittyvää kipua polven nivelrikosta kärsivillä potilailla.

Toisessa tutkimuksessa kissankynttä tutkittiin yhdessä monimineraalivalmisteen kanssa. Tässä tutkimuksessa kaikissa hoitoryhmissä kipu väheni ja fyysinen aktiivisuus parani tutkimuksen alkupuolella. Kahdeksan viikon jälkeen tulokset eivät kuitenkaan olleet enää tilastollisesti merkitseviä. Tutkijat selittivät sitä sillä, että lumeryhmässä kipulääkkeiden käyttö oli lisääntynyt.

Kolmannessa tutkimuksessa kissankynnen ja macan (Lepidium meyenii) yhdistelmää verrattiin glukosamiinisulfaattiin. Tutkimuksessa kriteerinä käytettiin 20 prosentin vähenemistä WOMAC-indeksissä, joka mittasi kipua. Sen saavutti lähes 90 prosenttia tutkittavista tutkimuksen päätyttyä kahdeksan viikon kuluttua.

Systemaattisessa katsauksessa arvioidaan, että näiden kolmen tutkimuksen perusteella kissankynttä voi suositella nivelrikosta kärsiville potilaille (Rosenbaum 2010).

Tyypin II kollageeni

Kanasta peräisin olevaa tyypin II kollageenia käytetään niveltulehduksen ja nivelvaurioiden aiheuttaman nivelkivun hoitoon, selkäkipuun ja niskakipuun. Kanan kollageeni sisältää myös kondroitiinia ja glukosamiinia, jotka myös ovat kollageenin osia, ja näiden lisääminen auttaa elimistöä rakentamaan rustoa.

Kanasta peräisin olevaa denaturoimatonta tyypin II kollageenia (UC-II) on käytetty tutkimuksissa hyvällä menestyksellä nivelrikon hoidossa (Crowley 2009).

MSM

MSM eli metyylisulfonyylimetaani on orgaaninen yhdiste, jota on vähäisissä määrin myös luontaisesti kasveissa, eläimissä ja ihmisessä. Ravintolisissä sitä kutsutaan joskus myös orgaaniseksi rikiksi.

Tutkimusten ja katsausten mukaan MSM:stä näyttäisi olevan apua nivelrikossa. Tutkimuksissa se on ollut parempi polven nivelrikon kivun lievittämisessä kuin lumevalmiste mutta hyöty on kuitenkin pieni. Sen vuoksi MSM:ää ei voi ainakaan suositella ainoaksi hoitokeinoksi vaan se sopii esimerkiksi lisäksi glukosamiinia ja kondroitiinia sisältäviin valmisteisiin, millä tavoin sitä usein käytetäänkin.

SAMe

SAMe eli S-adenosyylimetioniini on aminohappo metioniinin johdannainen. Sen vaikutusta nivelrikkoon on tutkittu ainakin kuudessa kontrolloidussa tutkimuksessa.

SAMe:tä on käytetty tutkimuksissa annoksella 1200 mg päivässä, ja sitä on tutkimuksissa verrattu useisiin lääkeaineisiin, kuten selekoksibiin ja ibuprofeeniin. Kaikissa tutkimuksissa SAMe on ollut yhtä tehokas kuin ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID). SAMe:n etuna on kuitenkin se, että sitä käyttäneillä on ollut alle puolta vähemmän haittavaikutuksia. Rheumatology-tiedelehdessä julkaistussa systemaattisessa katsauksessa arvioidaankin, että on olemassa yhtäpitävää näyttöä siitä, että SAMe on tehokas nivelrikon hoidossa (De Silva 2011).

Avokadon ja soijan osat (ASU)

Avokadon ja soijan saippuoitumattomat jäännökset (engl. avocado/soybean unsaponifiable residues, ASU) on alun perin ranskalainen valmiste, jossa on yksi kolmannes avokadoöljyä ja kaksi kolmannesta soijapavun saippuoitumattomia osia. Ranskassa valmistetta myydään markkinanimellä Piascledine.

Avokadon ja soijan saippuoitumattomien jäännösten teho on tutkimuksen mukaan yhtä hyvä kuin kondroitiinisulfaatin. Cochrane-katsauksen mukaan tieteellisen näyttö Piascledinen tehosta lyhyellä aikavälillä on kohtalaista tai hyvää (Pavelka 2010Cameron 2014).

ASU on useimmissa tutkimuksissa helpottanut kipua ja parantanut toimintakykyä. Lisäksi potilaat ovat voineet vähentää kipulääkkeiden käyttöä. Hyöty perustuu laboratoriotutkimusten mukaan siihen, että ASU vähentää tulehdusta välittävien sytokiinien muodostumista ja niiden aktivoimia metalloproteinaaseja. Lisäksi ASU stimuloi kollageenin muodostumista.

Kurkumauute

Kurkumauutteen hyötyä on tutkittu kuudessa kontrolloidussa tutkimuksessa. Lisäksi kurkuman hyötyä on tutkittu muutamissa tutkimuksissa, joissa on käytetty yhdistelmävalmisteita. Suurin osa näistä tutkimuksista on julkaistu vasta parina viime vuotena, ja siksi tutkimusyhteenvedot kurkuman hyödyistä nivelrikossa ovat jäljessä tutkimusnäytöstä. Tosiasiassa kurkuman hyödyistä nivelrikossa alkaa olla hyvää näyttöä.

Kurkumauutetta on esimerkiksi verrattu ibuprofeeniin. Neljä viikkoa kestäneessä tutkimuksessa havaittiin, että molemmat olivat yhtäläisiä nivelrikon oireiden lievittämisessä. Nivelrikon oireiden arvioinnissa käytetyllä WOMAC-indeksillä mitattuna kurkumiini oli yhtä hyvä kuin ibuprofeeni niin kivun, toimintakyvyn kuin jäykkyydenkin parantamisessa. Kurkumiinin etuna oli kuitenkin se, että sitä käyttäneillä oli vähemmän ruoansulatuskanavan haittavaikutuksia – vatsaärsytyksethän ovat yleisiä tulehduskipulääkkeiden haittoja. Lisäksi huomattavasti harvemmat kurkumiinia käyttäneet potilaat lopettivat tutkimuksen kesken haittavaikutusten vuoksi (Kuptniratsaikul 2014).

Kurkuma-mausteesta eristetty kurkumiini on tehokas nivelrikon hoidossa.

Kurkuma-mausteesta eristetty kurkumiini on tehokas nivelrikon hoidossa.

Toisessa ja laadultaan parhaalta vaikuttavassa tutkimuksessa kurkumiinivalmistetta nivelrikon hyvään tavanomaiseen hoitoon. Kahdeksan kuukautta kestäneeseen tutkimukseen osallistuneet potilaat saivat joko ”parasta mahdollista hoitoa” tai ”parasta mahdollista hoitoa” ja kurkumiinia. Tämä ”paras mahdollinen hoito” oli potilaita hoitavien lääkäreiden määräämää.

Tutkimuksessa käytettiin kurkumiinia erityisen hyvin imeytyvässä fytosomi-muodossa, jolla on rekisteröity markkinanimi Meriva.

Tuloksina havaittiin, että kurkumiinia käyttäneiden oireet paranivat WOMAC-indekseillä mitattuna huomattavasti. Kipu väheni lukemasta 16,6 lukemaan 7,3, kun kontrolliryhmässä muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Myös jäykkyys väheni kurkumaa käyttäneillä lukemasta 7,4 lukemaan 3,2, kun kontrolliryhmän lukemat pysyivät suurin piirtein samoina. Lisäksi toimintakyky parani kurkumaa käyttäneillä lukemasta 56,6 lukemaan 22,8, kun kontrolliryhmässä muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. WOMAC-kokonaislukema parani hoitoryhmässä lukemasta 80,6 lukemaan 33,3, mutta kontrolliryhmän pieni lasku ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Vaikuttavaa tuloksissa oli sekin, että kurkumaa fytosomi-muodossa käyttäneiden kipulääkkeiden käyttö väheni 63,4 prosenttia ja heillä oli myös 66,7 prosenttia vähemmän ruoansulatuskanavan komplikaatioita. Lisäksi kurkumaa käyttäneiden sairaalakäynnit vähenivät, ja tutkijat laskivat kurkuman käytön vähentäneen hoitokuluja 63,5 prosentilla.

Tutkimuksen tuloksia vahvistaa se, että tutkittavien tulehdusta välittävien aineiden merkkiarvot mitattiin. Kurkumiinin käyttö alensi kaikkien viiden tulehdusmarkkerin lukemaa. Muun muassa IL-1β ja IL-6 vähenivät tilastollisesti merkitsevästi (Belcaro 2010).

Kurkuman hyötyä nivelrikossa on tutkittu myös yhdessä muiden rohdosvalmisteiden, esimerkiksi frankinsensin (Boswellia carteri) kanssa. Näissä on yleensä saatu hyviä tuloksia (esim. Kulkarni 1991Badria 2002).

Inkivääri ja galangajuuri yhdessä

Inkiväärin ja galangajuuren yhdistelmän vaikutusta nivelrikkoon on tutkittu kuusi viikkoa kestäneessä tutkimuksessa, jossa valmistetta verrattiin lumeryhmään. Tuloksena havaittiin, että valmiste vähensi kipua seisoessa ja kävelyn jälkeen. Vointi myös parani ja kipulääkkeen käyttö oli vähäisempää inkivääriä ja galangajuurta käyttäneillä. Vaikutuksen suuruus todettiin kohtalaiseksi eikä valmiste aiheuttanut pahoja sivuvaikutuksia (Altman 2001).

On mahdollista, että myös inkiväärin ja galangajuuren käyttö ruoanlaitossa auttaisi nivelrikossa, mutta sitä ei ole tietääkseni tutkittu. Galangajuuri on thaimaalaisen keittiön mauste, jota voi ostaa tuoreena hyvin varustetuista marketeista ja etnokaupoista.

Ruusunmarja

Ruusunmarjan tehoa nivelrikossa on tutkittu kolmessa tutkimuksessa, joissa sitä on verrattu lumevalmisteeseen. Kaikissa näissä tutkimuksissa on havaittu ruusunmarjan auttavan jollain tavalla. Ruusunmarja on helpottanut päivittäistä elämää, vähentänyt nivelten jäykkyyttä ja potilaat ovat myös arvioineet sen yleisesti paremmaksi. Yhdessä tutkimuksessa ruusunmarja on myös lievittänyt kipua (De Silva 2011).

Yhdistelmävalmisteet

Myös jotkin yhdistelmävalmisteet ovat olleet tehokkaita nivelrikon hoidossa. Tällainen on esimerkiksi ayurvedinen rohdosvalmiste RA-11, joka sisälsi ashwagandhaa (Withania somnifera), intialaista frankinsensia (Boswellia serrata), inkivääriä ja kurkumiinia (Kessler 2015).

Kapsaisiinigeeli

Kapsaisiini on chilipaprikoiden polttava yhdiste. Sitä käytetään ulkoisesti esimerkiksi neuropatian ja nivelrikon hoidossa. Systemaattisen katsauksen mukaan on olemassa yhtäpitävää näyttöä siitä, että kapsaisiinigeeli auttaa nivelrikossa. Punoitus ja polttelun tunne ovat yleisiä kapsaisiinigeelin käytön haittavaikutuksia (De Silva 2011).

Muita mahdollisesti hyödyllisiä

Edellä on lueteltu niitä ravintolisiä, joista näyttää tämänhetkisen tutkimusnäytön valossa olevan eniten hyötyä nivelrikon hoidossa. Näiden lisäksi alustavat tutkimukset viittaavat siihen, että muita hyödyllisiä ravintolisiä tai luonnonaineita saattavat olla esimerkiksi inkivääri, C-vitamiini, D-vitamiini, K-vitamiini, vihreä tee, granaattiomena, veriappelsiinimehu ja niasiiniamidi (B3-vitamiinin muoto).

Ruokavalio nivelrikon hoidon tueksi

Nivelrikon hoidon tueksi on syytä ottaa myös ruokavalio. Ravintolisien teho jää heikommaksi, jos samaan aikaan ruokavalio on tulehdusta ylläpitävä. Kannattaa siis suosia tulehdusta vähentäviä ruokia.

Tulehdusta lisäävät esimerkiksi runsas alkoholinkäyttö, paistetun ja gratinoidun ruoan syöminen, perunalastut, punainen liha, makkarat ja muut lihajalosteet, puhdistetut viljat, sokeri, voi, huonolaatuiset rasvat ja keinotekoiset lisäaineet.

Tulehdusta vähentäviä ruokia ovat ekstraneitsytoliiviöljy kohtuullisesti käytettynä, täysjyvävilja (on varmempaa suosia gluteenittomia viljoja, kuten tattaria, kvinoaa ja kauraa); parsa, avokado, punajuuri, ruusukaali, parsakaali, kukkakaali, lehtikaali, palsternakka, pinaatti, lehtisalaatti (mieluummin voimakkaan vihreät); marjat, omena, appelsiini, persikka, sitruuna, cantaloupe-meloni, vesimeloni, oliivit; pavut, kikherneet, linssit, vähärasvainen kana ja kalkkuna, lohi, vähäsuolainen tonnikala vedessä, vähärasvainen jogurtti, kypsytetyt juustot, fetajuusto (Dean 2012).

Lopuksi

Tieteelliset arviot glukosamiinin ja kondroitiinin hyödystä nivelrikossa ovat vaihdelleet katsausten ja meta-analyysien tekijöistä riippuen. Myös nivelrikon Käypä hoito -suosituksissa on ollut vastaavaa häilymistä. Uusimmat tieteelliset yhteenvedot kuitenkin puoltavat näiden käyttöä nivelrikossa.

Myös muita nivelrikkoa ja ravintolisiä käsittelevissä tieteellisissä katsausartikkeleissa pistää silmään se, että niissä noudatetut kelpoisuuskriteerit vaihtelevat huomattavasti katsauksesta toiseen. Juuri minkään muun sairauden kohdalla en ole havainnut päätymistä niin vastakkaisiin päätelmiin ravintolisien tehosta. Ainakin minulle se antaa aiheen epäillä, että joissain katsauksissa saatetaan tarkoituksellisesti pyrkiä suojaamaan lääketeollisuuden etuja. Suurimmat puolustettavat taloudelliset intressit löytyvät lääketeollisuuden puolelta, ei ravintolisiä valmistavien yritysten puolelta.

Juhana-Harju-ST-244x300.jpg

Juhana Harju

Kirjoittaja on ravintoasiantuntija, joka on kirjoittanut teokset Ravintoa sydämelle (WSOY 2007) ja Luusto lujaksi elämäntavoilla (Atena 2011). Lue Juhanan uudempia tekstejä Suomen Terveysravinnon blogista.

Viitteitä:

Akhtar N, et al. Current nutraceuticals in the management of osteoarthritis: a review. Ther Adv Musculoskel Dis. 2012;4(3:181-207.

Altman RD, et al. Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2001 Nov;44(11):2531-8.

Appelboom T, et al. A new curcuma extract (flexofytol®) in osteoarthritis: results from a belgian real-life experience. Open Rheumatol J. 2014 Oct 17;8:77-81.

Belcaro G, et al. Efficacy and safety of Meriva®, a curcumin-phosphatidylcholine complex, during extended administration in osteoarthritis patients. Altern Med Rev. 2010 Dec;15(4):337-44.

Bernhardt J et al. Joint health: What degree of evidence is necessary to support health claims for food supplements, taking glucosamine as an example? Nutrafoods. 2015 May;14:71-77.

Bottegoni C, et al. Oral chondroprotection with nutraceuticals made of chondroitin sulphate plus glucosamine sulphate in osteoarthritis. Carbohydr Polym. 2014 Aug 30;109:126-38.

Bruyère O, et al. Impact of chondroitin sulphate on health utility in patients with knee osteoarthritis: towards economic analysis. J Med Econ. 2009;12(4):356-60.

Cameron M, et al. Oral herbal therapies for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 22;5:CD002947.

The Combination of Chondroitin Sulfate and Glucosamine Proves Effective for the Symptomatic Treatment of Knee Osteoarthritis. Business Wire. Jun 2014.

Crowley DC, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci. 2009; 6(6): 312–321.

De Silva V, et al. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of osteoarthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2011 May;50(5):911-20.

Dean E, et al. Prescribing optimal nutrition and physical activity as “first-line” interventions for best practice management of chronic low-grade inflammation associated with osteoarthritis: evidence synthesis. Arthritis. 2012;2012:560634.

Debbi EM, et al. Efficacy of methylsulfonylmethane supplementation on osteoarthritis of the knee: a randomized controlled study. BMC Complement Altern Med. 2011 Jun 27;11:50. doi: 10.1186/1472-6882-11-50.

Eriksen P, et al. Risk of bias and brand explain the observed inconsistency in trials on glucosamine for symptomatic relief of osteoarthritis: a meta-analysis of placebo-controlled trials. Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 Dec;66(12):1844-55.

Green JA, et al. The potential for dietary factors to prevent or treat osteoarthritis. Proc Nutr Soc.2014 May;73(2):278-88.

Gruenwald J, et al. Effect of glucosamine sulfate with or without omega-3 fatty acids in patients with osteoarthritis. Adv Ther. 2009 Sep;26(9):858-71.

Hochberg MC, et al. Combined chondroitin sulfate and glucosamine for painful knee osteoarthritis: a multicentre, randomised, double-blind, non-inferiority trial versus celecoxib. Ann Rheum Dis. 2015 Jan 14.

Kessler CS, et al. Ayurvedic interventions for osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Rheumatol Int. 2015 Feb;35(2):211-32.

Kuptniratsaikul V, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging. 2014 Mar 20;9:451-8.

Kuptniratsaikul V, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern Complement Med. 2009 Aug;15(8):891-7.

Laslett LL et al. Efficacy and safety of plant-derived products for the treatment of osteoarthritis. Botanics: Targets and Therapy. 2015;5(5):1-20.

Madhu K, et al. Safety and efficacy of Curcuma longa extract in the treatment of painful knee osteoarthritis: a randomized placebo-controlled trial. Inflammopharmacology. 2013 Apr;21(2):129-36.

Manheimer E, et al. Acupuncture for peripheral joint osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD001977.

Panahi Y, et al. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014 Nov;28(11):1625-31.

Pavelka K, et al. Efficacy and safety of piascledine 300 versus chondroitin sulfate in a 6 months treatment plus 2 months observation in patients with osteoarthritis of the knee. Clin Rheumatol. 2010 Jun;29(6):659-70.

Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito -suositus. Julkaistu 25.08.2014.

Rosenbaum CC, et al. Antioxidants and antiinflammatory dietary supplements for osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Altern Ther Health Med. 2010 Mar-Apr;16(2):32-40.

Singh JA, et al. Chondroitin for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 28;1:CD005614.

We SR, et al. Effects of nutraceuticals on knee osteoarthritis: Systematic review. Afr J Biotechnol.2012; 11(12):2814-21.

Zhang W, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Apr;18(4):476-99.