D-vitamiinista hyötyä lihaksille ja urheilusuorituksille

D-vitamiini voi parantaa lihasvoimaa niin nuorilla kuin iäkkäilläkin.

D-vitamiini voi parantaa lihasvoimaa niin nuorilla kuin iäkkäilläkin.

Urheilijoiden D-vitamiinitasot usein riittämättömät

Urheilijoiden D-vitamiinitasot eivät välttämättä ole sen paremmat kuin yleisesti väestössä. Suomalaistutkimuksessa urheilevien tyttöjen D-vitamiinitasot eivät poikenneet urheilua harrastamattomista vaan D-vitamiinin puute oli molemmilla yleistä. Keskimääräinen D-vitamiinitaso oli vain 34 nmol/l. Edes kesällä tytöt eivät saavuttaneet riittävää D-vitamiinitasoa vaan silloinkin se oli keskimäärin vain 63 nmol/l (Lehtonen-Veromaa 1999).

Myös myöhemmät ulkomaiset tutkimukset ovat osoittaneet matalien D-vitamiinitasojen olevan yleisiä urheilijoilla. Sisäliikuntalajien harrastajilla D-vitamiinin puute on yleisempää kuin ulkoliikuntalajien harrastajilla, kuten odottaa saattaakin. Matalista tasoista kärsivät yleisimmin voimistelijat, tanssijat, koripalloilijat sekä kamppailulajien harrastajat (Constantini 2010).

Optimaaliset tasot ehkä korkeat

Havainnoivissa tutkimuksissa korkeammat D-vitamiinintasot on yhdistetty parempaan käden hyvään puristusvoimaan. Miehillä, joiden veren D-vitamiinitaso on ollut vähintään 75 nmol/l, on havaittu olevan parempi puristusvoima kuin miehillä, joiden D-vitamiinitaso on ollut tätä alempi (Houston 2007).

On kuitenkin viitteitä siitä, että lihaksiston kannalta optimaalinen D-vitamiinitaso on korkeampi kuin taso, jota yleisesti pidetään muuten riittävänä.

Iäkkäistä ihmisistä koostunut tehty tutkimus viittaa siihen, että lihasvoiman kannalta paras D-vitamiinitaso olisi vähintään 94 nmol/l, mutta mahdollisesti jopa noin 125 nmol/l (Bischoff-Ferrari 2004). Näyttöä yli 125 nmol/l tasojen hyödyllisyydestä lihasvoimalle tai liikuntasuorituksille ei juuri ole.

D-vitamiinin vaikutusta lihasvoimaan on tutkittu myös kontrolloiduissa tutkimuksissa. Näiden pohjalta tehdyn koostetutkimuksen mukaan D-vitamiini parantaa lihasvoimaa selvästi henkilöillä, jotka kärsivät D-vitamiinin puutteesta eli joiden D-vitamiinitasot ovat alle 25 nmol/l (Stockton 2011).

Kontrolloitujen tutkimusten pohjalta tehdyn toisen koostetutkimuksen mukaan on näyttöä siitä, että D-vitamiinilisä parantaa lihasvoimaa, liikuntakykyä ja tasapainoa ikäihmisillä. Hyötyjen havaitsemiseksi D-vitamiiniannoksen pitäisi koostetutkimuksen tulosten mukaan olla vähintään 20 mikrogrammaa päivässä (Muir 2011).

Huomionarvoista on, että statiinilääkitystä käyttävillä matalat D-vitamiinitasot on yhdistetty lihaskipuihin. Suuriannoksisella D-vitamiinilisällä, noin 180 mcg päivää kohti kolmen kuukauden ajan, on pystytty parantamaan lihaskivut suurimmalla osalla lääkitystä käyttävistä (Ahmed 2009).

D-vitamiini vaikuttaa monin tavoin lihaksistoon

D-vitamiinin hormonaalisesti aktiivinen muoto, kalsitrioli, vaikuttaa yli 1000 geeniin. Nämä geenit vaikuttavat lihasproteiinien synteesiin, lihasvoimaan, lihaksen kokoon, reaktioaikaan, tasapainoon, koordinaatioon, kestävyyteen, tulehdukseen ja vastustuskykyyn – tekijöihin, jotka ovat tärkeitä urheiluterveydelle ja urheilijoiden suorituksille (Shuler 2012).

D-vitamiini voi parantaa jo tapahtunutta nopeasti supistuvien lihasten (tyypin II lihassolut) surkastumista. D-vitamiini lisää näiden solujen määrää ja kokoa (Cannell 2009). Tätä pidetään pääasiallisena selittävänä tekijänä sille, että D-vitamiinilisä vähentää ikäihmisillä kaatumisriskiä noin 20 prosentilla.

Kaiken kaikkiaan tutkijat arvioivat laajassa katsausartikkelissa olevan “perusteltua näyttöä solu-, eläin- ja ainakin joistain ihmisillä tehdyistä tutkimuksista, että D-vitamiinilla on vaikutusta lihaksiin.” (Girgis 2013)

D-vitamiinilisä parantaa ammattitanssijoiden lihasvoimaa ja vähentää loukkaantumisia.

D-vitamiinilisä parantaa ammattitanssijoiden lihasvoimaa ja vähentää loukkaantumisia.

Parantaa suorituskykyä

D-vitamiinilisän on havaittu pienessä kontrolloidussa tutkimuksessa parantavan urheilijoiden suorituskykyä. Brittitutkimuksessa D-vitamiinin puutteesta (seerumin D-vitamiinitaso keskimäärin 29 nmol/l) kärsiville jalkapalloilijoille annettiin 125 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä kahdeksan viikon ajan tai lumevalmistetta.

Kahdeksan viikkoa kestäneen D-vitamiinilisän käytön päätyttyä tutkittavat suorittivat suorituskykytestin. Se sisälsi penkkipunnerruksen, jalkakyykyn, pystyhypyn, 10 ja 30 metrin juoksupyrähdykset sekä ketteryyttä mittaavan Illinois Agility Run -testin.

10 metrin juoksupyrähdyksen ja pystyhypyn tulokset olivat D-vitamiinilisää saaneilla tilastollisesti merkitsevästi parempia lumeryhmään verrattuna. Myös penkkipunnerruksen ja jalkakyykyn tulokset olivat D-vitamiinilisää käyttäneillä parempia mutta niiden osalta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Close 2012).

Myös ammattitanssijat hyötyivät D-vitamiinilisästä

Uudessa kontrolloidussa tutkimuksessa on selvitetty D-vitamiinilisän vaikutusta ammattimaisten balettitanssijoiden suorituskykyyn. Heistä vain 15 prosentilla oli riittävä D-vitamiinitaso tutkimuksen alkaessa.

Iältään 20–34-vuotiaat tanssijat saivat joko 50 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä neljän kuukauden ajan tai he kuuluivat vertailuryhmään.

D-vitamiinilisän vaikutusta arvioitiin reisilihaksen isometrisellä 5 sekunnin supistuksella, jolla mitattiin staattista voimaa. Nopeusvoimaa puolestaan arvioitiin maksimaalisella pystyhypyllä, joka suoritettiin kantapäät yhdessä.

D-vitamiinilisää saaneiden ryhmässä reisilihaksen supistusvoima parani 19 prosenttia, kun tulos pysyi kontrolliryhmässä muuttumattomana. Pystyhypyn tulos parani D-vitamiinilisää saaneilla 7 prosenttia, kun se vertailuryhmässä heikkeni 2 prosenttia.

Etuna D-vitamiinilisän käytöstä oli myös se, että tutkimusryhmässä loukkaantumisia oli huomattavasti vähemmän kuin vertailuryhmäläisillä, jotka eivät saaneet D-vitamiinilisää (Wyon 2014).

D-vitamiinilisä vähentää rasitusmurtumia ja riskiä sairastua flunssiin

Lisäksi on näyttöä siitä, että D-vitamiini – joko yksin tai yhdessä kalsiumia kanssa – vähentää rasitusmurtumia. Tulehduksen vastaisen vaikutuksensa ansiosta D-vitamiini voi mahdollisesti auttaa toipumaan nopeammin liiallisen harjoittelun synnyttämästä tulehduksesta. Hyvistä D-vitamiinitasoista huolehtiminen on hyödyllistä urheilijoille myös siksi, että D-vitamiini vähentää ylähengitysteiden infektioihin sairastumista.

Kun sairastelun määrä varsinkin talvisten influenssakausien aikana vähenee, harjoitteluun tulee vähemmän katkoja.

Sopiva annos urheilijalle

Jos lähdetään olettamuksesta, että lihaksiston ja urheilusuorituksen kannalta parhaimmat D-vitamiinitasot olisivat välillä 95–125 nmol/l, D-vitamiinilisän suuruuden tulisi olla noin 75–100 mikrogrammaa päivässä.

Tarvittavan annoksen suuruuteen vaikuttaa kuitenkin paljon henkilön koko. Pienikokoinen voimistelijanainen voi selvitä 50 mikrogrammalla päivässä; suurikokoinen painija tai kuulantyöntäjä voi tarvita 125 mikrogrammaa. Suurimmalle osalle urheilijoista voi kuitenkin suositella 75–100 mikrogrammaan suuruista D-vitamiinilisää.

Parhaiten annoksen sopivan koon voi kuitenkin varmistaa verikokeella.

IMG_8912.JPG

Juhana Harju

Kirjoittaja on ravintoasiantuntija, joka on kirjoittanut teokset Ravintoa sydämelle (WSOY 2007) ja Luusto lujaksi elämäntavoilla (Atena 2011). Lue Juhanan uudempia tekstejä Suomen Terveysravinnon blogista.

Viitteet:

Ahmed W, et al. Low serum 25(OH) vitamin D levels (<32ng/ml) are associated with reversible myositis-myalgia in statin-treated patients. Transl Res. 2009;153(1):11-16.

Bartoszewska M, et al. Vitamin D, muscle function, and exercise performance. Pediatr Clin North Am. 2010;57(3):849-861.

Bischoff-Ferrari HA, Dietrich T, Orav EJ, et al. Higher 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with better lower-extremity function in both active and inactive persons aged > or = 60 y. Am J Clin Nutr. 2004;80(3):752-758.

Cannell JJ, et al. Athletic performance and vitamin D. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(5):1102-1110.

Close GL et al. Assessment of vitamin D concentration in non-supplemented professional athletes and healthy adults during the winter months in the UK: implications for skeletal muscle function. J Sports Sci. 2013;31(4):344-53.

Constantini NW, Arieli R, Chodick G, Dubnov-Raz G. High prevalence of vitamin D insufficiency in athletes and dancers. Clin J Sport Med. 2010;20(5):368-371.

Girgis CM, et al. The roles of vitamin D in skeletal muscle: form, function, and metabolism. Endocr Rev. 2013 Feb;34(1):33-83.

Hamilton B. Vitamin D and human skeletal muscle. Scand J Med Sci Sports. 2010; 20 (2):182-190.

Houston DK, Cesari M, Ferrucci L, et al. Association between vitamin D status and physical performance: the InCHIANTI Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62(4):440-446.

Janssen HC, et al. Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly people. Am J Clin Nutr. 2002 Apr;75(4):611-5.

Lappe J, Cullen D, Haynatzki G, Recker R, Ahlf R, Thompson K. Calcium and vitamin D supplementation decreases incidence of stress fractures in female navy recruits. J Bone Miner Res. 2008;23(5):741-749.

Lehtonen-Veromaa M, Möttönen T, Irjala K, et al. Vitamin D intake is low and hypovitaminosis D common in healthy 9-to 15-year-old Finnish girls. Eur J Clin Nutr. 1999;53(9):746-751.

Lovell G. Vitamin D status of females in an elite gymnastics program. Clin J Sport Med. 2008;18(2):159-161.

Muir SW, et al. Effect of vitamin D supplementation on muscle strength, gait and balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2011 Dec;59(12):2291-300.

Shuler FD, et al. Sports health benefits of vitamin D. Sports Health. 2012 Nov;4(6):496-501.

Stockton KA, et al. Effect of vitamin D supplementation on muscle strength: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2011 Mar;22(3):859-71.

Ward KA, et al. Vitamin D status and muscle function in post-menarchal adolescent girls. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Feb;94(2):559-63.

Wyon MA, et al. The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: a controlled study. J Sci Med Sport. 2014;17(1):8Y12.