Hydrolysoidun kollageenin turvallisuus

Kollageenit ovat tukikudosten säiemäisiä proteiineja. Yleisimpiä kollageenityyppejä ovat I-, II-, III-, IV- ja V-tyypin kollageenit. Elimistössä runsaimmin esiintyvää I-tyypin kollageenia on jänteissä, nivelsiteissä, ihossa ja hammasluussa. Ruston kollageenista 50 % on II-tyypin kollageenia. Nivelrustossa on jopa 85–90 % II-tyypin kollageenia. Ravintolisissä II-tyypin kollageeni on denaturoimatonta kollageenia. Alle 2,5 mg annoksina päivittäin korkeintaan 24 viikkoon asti käytettynä II-tyypin kollageeni on todettu WebMD-sivuston mukaan todennäköisesti turvalliseksi.

Hydrolysoitu kollageeni eli yleisesti gelatiini tai liivate puolestaan viittaa kollageeniin, joka on yleensä entsyymien avulla pilkottu pieniksi peptideiksi. Toisin kuin esimerkiksi II-tyypin kollageenia, hydrolysoitua kollageenia käytetään useita grammoja kerrallaan esimerkiksi ihon terveyden ylläpitämiseen. Gelatiinia käytetään laajasti elintarviketeollisuudessa ja ravintolisissä.

Review-katsaukset viittaavat turvallisuuteen

Bello & Oesser (2006) käsittelivät neljää avointa ja kolmea kaksoissokkotutkimusta review-katsauksessaan. Vaikka useimmat näistä tutkimuksista eivät heidän mukaansa esittäneet tilastollisesti merkitseviä löytöjä, tutkimukset osoittivat hydrolysoidun kollageenin (ts. gelatiini) käytön olevan turvallista ja aineen tarjoavan jossakin määrin apua nivelrikon tai muiden nivelvaivojen hoitoon.

Figueres Juher & Basés Pérezin (2015) review-katsaus puolestaan käsitteli yli 60 hydrolysoitua kollageenia koskevaa tutkimusta. Katsauksen mukaan tutkimusnäyttö tukee hydrolysoidun kollageenin pitkäaikaista käyttöä nivelkipuun sekä luuntiheyden heikkenemistä ja ihon ikääntymistä vastaan. Aineen on todettu olevan hyvin siedettyä ja turvallista käyttää.

hydr.kollageeni3.jpg

Asserinin ryhmän tutkimukset: ei sivuvaikutuksia

Asserin ym. (2015) toteuttivat kaksi lumekontrolloitua, kliinistä kaksoissokkotutkimusta, joilla pyrittiin selvittämään suun kautta otetun hydrolysoidun kollageenin (kollageenipeptidien) vaikutuksia ihon kosteuteen ja kollageeniverkkoon. Ensimmäisessä tutkimuksessa 33 iältään 40-59-vuotiaalle japanilaisnaiselle, joilla oli muun muassa matala ihon kosteuspitoisuus, annettiin joko 10 g lumeainetta (dekstriiniä) tai 10 g kollageenipeptidejä (joko kalaperäistä Peptan®F- tai sikaperäistä Peptan®P- valmistetta) 56 päivän ajan suun kautta. Tutkimuksen aikana ei havaittu sivuvaikutuksia.

Toisessa tutkimuksessa 106 iältään 40-65-vuotiaalle eurooppalaistaustaiselle naiselle, joilla oli kaikenlaisia ihotyyppejä, annettiin joko 10 g lumeainetta (maltodekstriiniä) tai 10 g kollageenipeptidejä (Peptan®F) 84 päivän ajan. Tässäkään tutkimuksessa ei raportoitu sivuvaikutuksia, joskin lumeryhmästä kolme naista keskeytti tutkimuksen ja Peptan-ryhmästä kaksi katosi seurannasta.

Turvalliseksi todettu, mutta ei suositella raskauden tai imetyksen aikana

Benito-Ruiz ym. (2009) suorittivat satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen 250 ihmiselle, jotka kärsivät polven nivelrikosta. Heille annettiin 10 g hydrolysoitua kollageenia eli gelatiinia (CH, Collagen Hydrosylate). Aineen todettiin olleen turvallista ja tehokasta. Sen käyttöä ruoka-aineena on ryhmän mielestä edelleen syytä tutkia.

Myös Dar ym. (2017) tutkivat hydrolysoidun kollageenin (I-tyyppi) vaikutuksia nivelrikkoon. He toteavat aineen olevan turvallista suun kautta käytettynä ja viittaavat Yhdysvalloissa elintarvikkeiden ja lääkeaineiden turvallisuutta valvovan FDA:n lausuntoon, jonka mukaan ei ole olemassa näyttöä gelatiinin haitallisuudesta ihmisille, lukuun ottamatta harvinaisia allergisia reaktioita sekä joillakin ihmisillä esiintyvää lievää yliherkkyyttä.

kirjain B.png

Turvallisuustaso B

Turvallista terveille aikuisille, mutta ei suositella raskaana oleville.

WebMD-palvelun mukaan gelatiini (tai kollageenihydrosylaatti) on todennäköisesti turvallista useimmille ihmisille ruuan mukana nautittuna ja mahdollisesti turvallista suurempina lääkeannoksina nautittuna. On jonkin verran näyttöä siitä, että ainetta voidaan käyttää turvallisesti korkeintaan 10 g päivässä enintään 6 kuukauden ajan. Gelatiinin käyttöön voi kuitenkin liittyä epämiellyttävää makua, turvotusta, närästystä ja ilmavaivoja. Joillekin se voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Gelatiini on eläinperäinen aine, mikä on saanut monet epäilemään sen turvallisuutta tartuntariskin vuoksi. Mikäli sitä valmistetaan kontaminoituneesta eläinkudoksesta, se voi levittää tauteja. Monet asiantuntijat neuvovat olemaan käyttämättä eläinperäisiä ravintolisiä, kuten gelatiinia, mutta riski on kuitenkin melko pieni. Vegaaneille eläinperäinen gelatiini ei luonnollisesti sovi.

Gelatiinia ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana, koska sen mahdollisista vaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa.

Lue myös artikkeli “Ihoturvallisuus