Tutkimus: kurkumiinista hyötyä urheilusuorituksesta palautumiseen

Kurkumasta (Curcuma longa, Curcuma domestica) valmistettu kurkumiini on erittäin suosittu lisäravinne hyvästä syystä.

Kurkumiinillia on todettu koeputki- ja eläinkokeissa olevan selkeitä tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia (ks. esim. Chan 1995; Jackson ym. 2006; Jurenka 2009; Kim ym. 2012; Mobasheri ym. 2012; Grover ja Samson 2016; TenBroek ym. 2016), mikä tukee sen käyttöä esimerkiksi nivelrikon kaltaisten tulehdussairauksien hoidossa. Kurkumiinin vaikutukset nivelterveyteen on todettu myös useissa ihmisillä tehdyissä kokeissa (ks. esim. Kuptniratsaikul ym. 2014; Amalraj ym. 2017; perusteellinen katsaus tutkimusviitteineen).

juoksu nainen (S).jpg

Kurkumiinin vaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu vain nivelterveyteen, vaan sen on eräissä tutkimuksissa havaittu lievittävän myös korkean intensiteetin urheilusuorituksesta johtuvaa tulehdusta ja kipua sekä lihasvaurioita. Kurkumiinin antioksidanttiset ominaisuudet näyttävät siis edistävän suorituksesta palautumista.

Jägerin ym. (2017) satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa selvitettiin hyvin imeytyvän kurkumiinin (CurcuWIN®, OmniActive) vaikutuksia lihasvaurioihin ja palautumiseen 59 kohtalaisen hyvässä kunnossa olevalla 19–23-vuotiaalla miehellä ja naisella, jotka satunnaistettiin 50 mg kurkuminoideja (250 mg CurcuWIN®-valmistetta), 200 mg kurkuminoideja (1000 mg CurcuWIN®-valmistetta) tai lumeainetta saaneisiin ryhmiin.

Osallistujilta mitattiin veren sytokiinien (IL-6, IL-10, TNF-alfa) ja lihasvaurioista kertovan kreatiinikineaasin määrä sekä arvioitiin heidän kokemaansa lihaskipua VAS-asteikolla ennen alamäkijuoksua, välittömästi juoksun jälkeen sekä tunnin, 24, 48 ja 72 tunnin kuluttua juoksusta.

Juoksu talvi (S).jpg

200 mg kurkuminoidiannoksen todettiin vähentäneen osallistujien reiden alueella kokemaa kipua (VAS) tilastollisesti merkittävästi 24 tuntia harjoituksen jälkeen. Kurkuminoidien havaittiin myös vähentävän merkittävästi lihasvaurioista kertovan kreatiinikineaasin määrää veressä verrattuna lumeryhmään. Tämä vaikutus ilmeni selkeimmin tutkimukseen osallistuneilla miehillä. Tutkimuksen perusteella kurkuminoidit vähentävät siis lihasvaurioita ja auttavat lihaskipuun lihasta rikkovan harjoittelun jälkeen.

Myös Oliver ym. (2017) raportoivat hyvin saman tyyppisestä tutkimuksesta, jonka tulokset olivat samansuuntaisia.

Nämä lupaavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että kurkumiinin hyödylliset vaikutukset ulottuvat nivelterveyttä laajemmalle: kurkumiinin käytöstä on hyötyä myös aktiiviliikkujille ja urheilijoille. Tehokas palautuminen suorituksesta mahdollistaa säännöllisen, kovan intensiteetin harjoittelun, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn.

Lue myös seuraavat artikkelit:

Kurkuma (Curcuma longa) ja kurkumiini
Kurkumiinin turvallisuus
Kurkumiinin vaikutus nivelterveyteen – perusteellinen katsaus

Exercise_5.jpg